Bakanlar Kurulu: 2013/4199 Belgesiz Ihracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç Istisnasi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar (23.01.2013 T. 28537 R.G.)

small_rg(64).jpg


Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 2013/4199
Yayım Tarihi 23/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 23/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28537

2013/4199 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (23.01.2013 T. 28537 R.G.)


 

BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ İLE VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA
KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

(23.01.2013 T. 28537 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2013/4199

        Ekli "Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 3/1/2013 tarihli ve 490 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ İLE VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA  KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

 

MADDE 1 – 8/1/2010 tarihli ve 2010/51 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"(1) Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, 1/1/2007-31/12/2009 tarihleri arasında gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla alınan ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış olan Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri 31/12/2013 tarihine kadar yapılacak ihracatla kapatılabilir."

 

MADDE 2 – Bu Karar 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/2/2010

27485

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/1/2012

28187