Bakanlar Kurulu: 2013/4222 Gümrük ve Ticaret Bakanliginin Tasra Teskilatinda Düzenleme Yapilmasi Hakkinda Karar (25.01.2013 T. 28539 R.G.)

Bakanlar Kurulu: 2013/4222 Gümrük ve Ticaret Bakanliginin Tasra Teskilatinda Düzenleme Yapilmasi Hakkinda Karar (25.01.2013 T. 28539 R.G.)


Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 4222
Yayım Tarihi 25/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 25/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28539

2013/4222 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (25.01.2013 T. 28539 R.G.)


Ekli listede belirtilen gümrük müdürlükleri, karşılarında gösterilen gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine bağlı olarak kurulmuştur


 

2013/4222       Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

(25.01.2013 T. 28539 R.G.)

 

 Karar Sayısı : 2013/4222

        Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 28/11/2012 tarihli ve 24049 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                     

 

11/1/2013 TARİHLİ VE 2013/4222 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında ekli listede belirtilen gümrük müdürlükleri, karşılarında gösterilen gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine bağlı olarak   kurulmuştur.

 

(2)?Adı geçen Bakanlığın taşra teşkilatında Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Erzincan ili, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır.

 

MADDE?2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

                                                                         LİSTE

 

Kurulan Gümrük İdaresinin Adı

Bağlandığı Bölge Müdürlüğü

Iğdır Gümrük Müdürlüğü

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Derecik Gümrük Müdürlüğü

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Üzümlü Gümrük Müdürlüğü

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Aktepe Gümrük Müdürlüğü

İpekyolu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gülyazı Gümrük Müdürlüğü

İpekyolu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Niğde Gümrük Müdürlüğü

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

 

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc