Ekonomi Bakanligindan:Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2007/36)in Yürürlükten Kaldirilmasina Iliskin Teblig (28.01.2013 T. 28542 R.G.) Çin Menseli 8481.80.19.00.11 GTIP.li Musluklarin ithalinde Gözetim uygulamasinin yürürlükten kaldirilmasi hk.

small_ekonomi-logo(72).jpg


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28542
Yayım Tarihi 28/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 28/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28542
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/36)in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (28.01.2013 T. 28542 R.G.)
Çin Menşeli 8481.80.19.00.11 GTİP.li Muslukların ithalinde Gözetim uygulamasının yürürlükten kaldırılması hk.

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/36)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(28.01.2013 T. 28542 R.G.)

MADDE 1 – 28/12/2007 tarihli ve 26740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/36) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.