Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 102) (28.01.2013 T. 28542 R.G.) Pil ve akümülatörlerin serbest dolasima giris islemlerini gerçeklestirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin yeniden belirlenmesi hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 102) (28.01.2013 T. 28542 R.G.) Pil ve akümülatörlerin serbest dolasima giris islemlerini gerçeklestirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin yeniden belirlenmesi hk.


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 102
Yayım Tarihi 28/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 28/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28542

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102) (28.01.2013 T. 28542 R.G.)
Pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin yeniden belirlenmesi hk.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 102)

(28.01.2013 T.  28542 R.G.)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğ, pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Pil ve akümülatörler ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamı pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

 

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

2

Ankara Gümrük Müdürlüğü

3

Halkalı Gümrük Müdürlüğü

4

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

5

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

6

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

7

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

8

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

9

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

10

Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

11

Mersin Gümrük Müdürlüğü

12

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

13

Bursa Gümrük Müdürlüğü

14

Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

15

İzmir Gümrük Müdürlüğü

16

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

 

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 4 –(1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 –(1) 18/3/2011 tarihli ve 27878 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 82) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 6 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 7 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc