Gümrükler Genel Müdürlügü: TASARRUFLU YAZI (23.01.2013/01474) Koltuk amortisörleri ithalatinin mobilya ihtisas gümrük müdürlügü kapsaminda çikarilmasi

small_gum-logo(137).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 1474
Yayım Tarihi 23/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 23/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (23.01.2013/01474)
Koltuk amortisörleri ithalatının mobilya ihtisas gümrük müdürlüğü kapsamında çıkarılması

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :21558579-166.02.12

Konu   :Mobilya İhtisas Gümrüğü Uygulaması

 

23.01.2013 / 01474

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Bilindiği üzere, mobilya ihtisas gümrüğü uygulaması, 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir. 25/7/2012 tarihli ve 28364 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 91 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile 90 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği'nin 3 üncü maddesinde değişiklik yapılarak; Kayseri Gümrük Müdürlüğü, AB menşeli olmayan 8302.10.00.00.00, 8302.42.00.00.00, 8302.50.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan ve mobilya sanayiinde kullanılacak olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri için ihtisas gümrüğü olarak yetkilendirilmiştir.

Bununla birlikte, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan 8302.10.00.00.00, 8302.42.00.00.00 ve 8302.50.00.00.00 GTİP’lerinde yer almakla birlikte, mobilya sanayiinde kullanılmayacak olan eşyaların da serbest dolaşıma giriş işlemleri için Kayseri Gümrük Müdürlüğüne yönlendirildiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, Bakanlık Makamı'nın 18/01/2013 tarihli ve 2013/9 sayılı Onayı ile, 8302.10.00.00.00, 8302.42.00.00.00 ve 8302.50.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan ve mobilya sanayiinde kullanılacak olan eşyadan yalnızca mobilya ve mutfak dolap menteşeleri, mobilya kulpları, çekmece rayları, çekmece sistemleri ve mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşyanın (koltuk amortisörleri hariç) serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Kayseri Gümrük Müdürlüğünce yapılması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Halit HANOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı