Ihracat Genel Müdürlügü: Dahilde isleme Rejimi hk.gümrük beyannamesi üzerinde mense ispat belgelerine iliskin herhangi bir kaydin bulunmadigi durumlarda da ilgili gümrük idarelerinden teyit alinmasi (31.01.2013 T.848 Sayili Tasarruflu Yazi)

small_ekonomi-logo(77).jpg


GÜMRÜK MÜŞAVİRİ -  UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Kaynak Ekonomi  Bakanlığı Sayı 0848
Yayım  Tarihi 31/01/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 31/01/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (31.01.2013/0848) 

DİİB taahhüt hesabının kapatma işleminin diğer unsurlarında olduğu gibi telafi edici vergi uygulamasına yönelik olarak da DİİB taahhüt hesabının kapatılması için ibraz edilmesi gereken menşe ispat belgelerinin, bu belgelerin sonradan düzeltilmesi hali de dahil olmak üzere, Birliklerine ibraz edilmesinin elzem olduğu 

 

T.C.

EKONOMİ  BAKANLIĞI

İhracat Genel  Müdürlüğü

Sayı  :31429883-105.01

 

Konu :Dahilde  işleme Rejimi hk.

31 Ocak 2013

0120000848

- TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GEN. SEK. -İSTANBUL
- AKDENİZ İHR.BİR.GEN.SEK. -MERSİN
- ANTALYA İHR.BİR.GEN.SEK. -ANTALYA
- DENİZLİ İHR.BİR.GEN.SEK. -DENİZLİ
- DOĞU ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK. -ERZURUM
- EGE İHR.BİR.GEN.SEK. -İZMİR
- GÜNEYDOĞU ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK.-GAZİANTEP
- İSTANBUL İHR.BİR.GEN.SEK. - İSTANBUL
- İSTANBUL MADEN VE METAL.İHR.BİR.GEN.SEK. -İSTANBUL
- İSTANBUL TEKS.VE KONF.İHR.BİR.GEN.SEK. -İSTANBUL
- KARADENİZ İHR.BİR.GEN.SEK. - GİRESUN
- ORTA ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK. -ANKARA
- DOĞU KARADENİZ. İHR. BİR. GEN. SEK. -TRABZON
- ULUDAĞ İHR.BİR.GEN.SEK. -BURSA

 

Bilindiği üzere; Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilen ürüne ilişkin Telafi Edici Verginin (TEV) ödenmesi ile ilgili usul ve esaslar, 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Kararı"nın 16 ncı maddesi, bu Karar'a istinaden hazırlanan İhracat:2006/12 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği"nin 33 üncü maddesi ve söz konusu mevzuata istinaden hazırlanarak 20/3/2008 tarihli ve 120002164 sayılı yazımızla tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gönderilen 2008/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki Telafi Edici Vergi Uygulamalarına İlişkin Genelge ile belirlenmiştir.

 

Diğer taraftan, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (İMMİB) alınan bir yazıda, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna (PAAMK) taraf ülkelere yapılan ihracatlarda gümrük beyannamesi üzerinde EUR.l beyanı olan veya hiçbir dolaşım belgesi kaydının yer almadığı durumlarda, sonradan EUR-MED beyanı olabileceği dikkate alınarak ilgili Gümrük Müdürlükleri'nden EUR-MED teyitlerinin alınıp alınmaması gerektiği hususunda Bakanlığımız talimatı talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, PAAMK Sistemi'ne dahil olan ülkelere yapılan ihracatta, gümrük beyannamesi üzerinde sadece EUR. 1 dolaşım belgesi veya fatura beyanının yer alması veya hiçbir dolaşım belgesi kaydının yer almaması durumunda, bahse konu menşe ispat belgelerinin sonradan düzenlenebileceği; keza, EUR-MED dolaşım sertifikası veya fatura beyanının da sonradan düzenlenebileceği ve bu durumda da TEV tahsil edilmesi gerekeceği dikkate alındığında, ilgili ihracata ilişkin EUR-MED dolaşım sertifikası veya fatura beyanının düzenletilip düzenletilemediğine ilişkin ilgili gümrük idarelerinden teyit alınması, DİİB taahhüt hesabının kapatma işleminin söz konusu teyit bilgileri göz önünde bulundurularak tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

 

Keza, EUR-MED dışındaki menşe ispat belgeleri ile AT.R dolaşım sertifikasının da sonradan düzenlenebilmesi nedeniyle, söz konusu bilginin Bakanlığımıza ve/veya Birliklerine bildirilmemesinin vergi kaybına neden olabileceği ve haksız kazançlara mahal verebileceği göz önünde bulundurulduğunda, ihracatın tercihli ticaretin yapıldığı ülkelere yapılması ve ilgili gümrük beyannamesi üzerinde menşe ispat belgelerine ilişkin herhangi bir kaydın bulunmadığı durumlarda da ilgili gümrük idarelerinden teyit alınması gerekmektedir.

 

Bilgileri ile DİİB taahhüt hesabının kapatma işleminin diğer unsurlarında olduğu gibi telafi edici vergi uygulamasına yönelik olarak da DİİB taahhüt hesabının kapatılması için ibraz edilmesi gereken menşe ispat belgelerinin, bu belgelerin sonradan düzeltilmesi hali de dahil olmak üzere, Birliklerine ibraz edilmesinin elzem olduğu hususunun tüm üyelerinize önemle duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

 

Tarık SÖNMEZ

 

Bakan a.

 

Genel Müdür