Gümrük ve Ticaret Bakanligindan: Ortak Transit Yönetmeliginin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Yönetmelik (07.02.2013 T. 28552 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanligindan: Ortak Transit Yönetmeliginin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Yönetmelik (07.02.2013 T. 28552 R.G.)


GÜMRÜK MÜŞAVİRİ -  UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 28552
Yayım  Tarihi 07/02/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 07/02/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28552
Ortak Transit Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (07.02.2013 T. 28552 R.G.)


 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

 

ORTAK TRANSİT YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(07.02.2013 T. 28552 R.G.)

 

MADDE 1 – 24/8/2011 tarihli ve 28035 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortak Transit Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc