Ortak Transit Rejimi Uygulamaya Basladi - 11.02.2013

small_ab-eu-tr.jpg


Ortak Transit Rejimi Uygulamaya Başladı

Yapılan yönetmelik değişikliği sayesinde nakliyeciler, gerek türk gümrük idarelerinde gerek ab gümrük geçişlerinde daha az bürokrasi ile karşılaşarak zamandan tasarruf sağlayacak. Yönetmelik değişikliği ile nato üyesi olmayan ülkelere ait eşyalar, genelkurmay başkanlığınca sözlü beyan ile geçici ithal edilebilecek.

Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı

Buna göre, transit rejimine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Transit rejimi hükümleri aksi belirtilmediği sürece ortak transit rejimini de kapsayacak. Ortak Transit Sözleşmesi hükümleri gerektiğinde gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle transit rejimine de uygulanacak. Ortak transit rejimi kapsamında geçerli teminatlar, yüksek kaçakçılık riski içeren eşyaya ilişkin işlemler dışında, ulusal transit işlemlerinde de kullanılabilecek.

Ortak transit rejiminin kullanılması ile nakliyeciler, gerek Türk gümrük idarelerinde gerek AB gümrük geçişlerinde daha az bürokrasi ile karşılaşarak zamandan tasarruf sağlayacak. Gümrük idareleri de taşımacılar gibi, ortak transit işleminin her adımını sistem üzerinde izleyebilecek, rejimin güvenliğini sağlama ve kaçakçılıkla mücadelede avantaj elde edecek, doğabilecek gümrük vergileri teminat altına alınacak.

Yönetmelik değişikliği ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının e-Belge Projesi kapsamında gümrük beyannameleri ile eklerinin e-imzalı ve elektronik olarak gümrük idaresine gönderilerek gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kağıdın kaldırılması hedefi çerçevesinde ihracat beyannameleri için uygulanan sistem, ithalat beyannamelerini de kapsayacak şekilde genişletildi