AB ve Dis Iliskiler Genel Müdürlügü: Genellestirilmis Tercihler Sistemi /Bölgesel Kümülasyon TASARRUFLU YAZI (07.02.2013/1067)

small_gümrük logo(9).bmp


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 1067
Yayım Tarihi 07/02/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 07/02/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (07.02.2013/1067)
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi /Bölgesel Kümülasyon


 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 16934678-722.04.S1-1085

Konu : Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi /Bölgesel Kümülasyon

 

 

07.02.2013 / 1067

DAĞITIM

 

 

İLGİ: 30.4.2012 tarihli ve 4128 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazımızla, 30.12.2001 tarihli ve 24626 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 22.12.2001 tarihli ve 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar"ın 14 üncü maddesinde sayılan Bölgesel Grup Sekretaryalarınca, ülkemizin GTS kapsamındaki bölgesel kümülasyon çerçevesinde tanıdığı tercihli düzenlemelerden faydalanabilmek için gerekli bildirimin yapılması şartının henüz sağlanmadığı belirtilerek, faydalanan ülkeler tarafından ikili kümülasyon kapsamında düzenlenmiş olması gerekmekle birlikte, 4 nolu kutusunda bölgesel kümülasyon kaydı (örneğin "ASEAN CUMULATION" ifadesi) içeren Form A Belgelerinin kabul edilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

İlgide kayıtlı yazımızda belirtilen hususlara ilave olarak, Vietnam gibi ülkemizin GTS rejiminden faydalanan ülkelerce ikili kümülasyon kapsamında düzenlenmiş olması gereken, ancak üzerinde "ASEAN / ANDEAN / SAARC CUMULATION" gibi bir bölgesel kümülasyona atıf yapılan Form A Belgelerinde;

- ayrıca "... value of all non-Vietnamese orginating materials used does not exceed ... (örneğin 40) % of the ex-work price of the product" şeklinde, Vietnam menşeli olmayan girdilerin kıymetinin ilgili kuralda belirtilen yüzde oranını aşmadığını özellikle vurgulayan ilave bir ibareye yer verilmiş olması ve

- ithalata konu eşya ve eşlik eden Form A Belgesiyle ilgili başkaca bir şüphe bulunmaması

halinde reddedilmemesi ve sonradan kontrol sürecine tabi tutulması amacıyla Genel Müdürlüğümüze iletilmesi şeklinde işlem tesis edilmesi uygun bulunmaktadır.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Hasan KÖSEOĞLU

Genel Müdür

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine