Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügü:Yetkilendirilmis Yükümlü Mühürleri GENELGE (2013/2) (TASIS) 13/02/2013

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügü:Yetkilendirilmis Yükümlü Mühürleri  GENELGE (2013/2) (TASIS) 13/02/2013


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/2
Yayım Tarihi 13/02/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 13/02/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/2) (TASİŞ)
Yetkilendirilmiş Yükümlü Mühürleri


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı:  73773257-10.06-215                                                                 

Konu: Yetkilendirilmiş Yükümlü Mühürleri

 

13/02/2013

GENELGE

(2013 /2)

                                          

 

17/08/2011 tarihli, 28028 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 649 sayılı KHK ile değişik 640 sayılı KHK'nın 15 inci maddesinin (i) fıkrasında yer alan "Gümrük idaresinin ihtiyaç duyduğu her türlü mührün alımını, satımını veya bedelsiz dağıtımını yapmak." görevi Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

 

10/01/2013 tarihli, 28524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği"ne göre yetkilendirilmiş yükümlüler tarafından ihracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici uygulamaları kapsamında kullanılacak mühürlerin yaptırılması, dağıtımı, satın alınması ve diğer işlemlere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

1- Mühürler kilit sistemli, ilk basım ve dağıtımı yapılan mühürden itibaren başlayacak seri numaralı ve gümrük logolu, mührün ön yüzünde lazer yazılımlı T.C. GÜMRÜK, arka kısmında kabartma TR CUSTOMS ibareleri bulunacaktır. Mühürlerin kullanımında ilave bir alete ihtiyaç duyulmayacaktır.

 

2- İhracatta yerinde gümrükleme izni verilmiş yetkilendirilmiş yükümlülerin kullanacağı mühürler kırmızı renkte olup, üzerinde (İYG) harfleri bulunacaktır.

 

3- İzinli gönderici yetkisine sahip yetkilendirilmiş yükümlülerin kullanacağı mühürler yeşil renkte olup, üzerinde (İG) harfleri bulunacaktır.

 

4- Yetkilendirilmiş yükümlü, Bakanlığımızın belirlediği bankalara, 62-(İYG) veya 63-(İG) kodlu mühür bedelini yatırdıktan sonra aldığı dekontun bir örneğini işlem yapmakta olduğu Bölge Müdürlüğüne başvurarak mühür talebinde bulunacaktır. Mühür talepleri en az beş yüz (500) adet olarak yapılacak ve taleplerde hangi tür mühür talep edildiği belirtilecektir. Mühür talepleri en az onbeş gün içerisinde karşılanabileceğinden, yetkilendirilmiş yükümlülerin talepte bulunurken bu hususu gözönüne almaları gerekmektedir.

 

5- Mühürler, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğünce yaptırılarak Bölge Müdürlüklerine gönderilecektir. Bölge Müdürlüklerinde görevli memurlarca sayılarak seri numaralarına göre 2 nüsha düzenlenen Teslim-Tesellüm Tutanağına istinaden teslim alınacaktır. Bu tutanağın bir örneği Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğüne gönderilecek bir örneği de Bölge Müdürlüğünün Destek Hizmetleri Şubesinde (Levazım ve Ayniyat Servisi) muhafaza edilecektir.

 

 

 

6- Yetkilendirilmiş yükümlüye teslim edilecek mühürler için bankaya yatırılmış dekontta yer alan kod ve miktarda Genelge eki Yetkilendirilmiş Yükümlü Mühür Teslim-Tesellüm Belgesi (3 nüsha) düzenlenecektir. İmzalanan tutanağın bir nüshası ile yetkilendirilmiş yükümlünün Vergi Numarası, T.C. Kimlik Numarası, ünvanı, açık adresini gösterir bilgiler ve teslim edilen mühür bedelinin yatırıldığına ait dekontun bir örneği fatura düzenlenmek üzere Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğüne gönderilecektir. Tutanağın bir nüshası da yetkilendirilmiş yükümlü izni sahibine mühürlerle birlikte teslim edilecektir.

 

7- Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğünden gelen bilgi ve belgelere göre faturayı düzenleyerek ilgilisine elden teslim edebileceği gibi faturada belirtilen adrese de gönderebilecektir.

 

8- Mühürler, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak kullanılacaktır. Yetkilendirilmiş yükümlü, teslim aldığı mühürlerin kullanımından ve muhafazasından sorumludur.

 

9- Mühürlerin yetkilendirilmiş yükümlü tarafından kullanımı esnasında bozulması, kırılması ve seri numarası hatası olması halinde Bölge Müdürlüğüne teslim edilerek, görevlendirilecek personel ile birlikte yetkilendirilmiş yükümlü izni sahibi tarafından seri numaraları yazılarak tutanak düzenlenecektir. Bu mühürler, Bölge Müdürlüğünde bir (1) yıl saklandıktan sonra imha edilecektir.

 

10- Mühürler iki (2) TL/Adet fiyattan satılacaktır. Mühür bedelinin yeniden belirlenmesi halinde Bakanlığımız Web sayfasında ilan edilecektir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                     

                                                             

                                                                                 Ziya ALTUNYALDIZ

    Bakan a.

                                                                               Müsteşar

 

 

 

 

 

 

EK: 1) Mühür Kullanım Kılavuzu (7 Sayfa PDF) İçin Tıklayınız                                                

       2) Teslim ve Tesellüm Tutanağı

       3) Mühür Bedellerinin Yatırılacağı Banka Hesap Numaraları

 

                                     

EK-2

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

……………………….

 

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ

MÜHÜR TESLİM - TESELLÜM BELGESİ

                                                                                                                                                                                                                                                      No:…

 

Sıra No

Mühür Bilgileri

Türü (Kodu) (*)

Miktarı

Seri Numarası Aralığı (**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 62-(İYG) ve 63-(İG) kodlu mühürlerden hangisinin olduğu belirtilecektir.

(**) Bu bölüme teslim edilecek mühürlerin ilk seri numarası ile son seri numarası yazılır. Aradaki tüm mühürleri kapsar.

Yukarıda özellikleri belirtilen mühürler teslim edilmiş ve teslim alınmıştır.           …/…/……

 

         TESLİM EDEN                                       TESLİM ALAN

         Adı Soyadı:                                                   Adı Soyadı:

         Ünvanı      :                                                  Ünvanı      :

         İmzası        :                                                İmzası       :

         Görevi      :                                                            Görevi      :

 

 

 

EK-3

BANKA  HESAP NUMARALARI

 

 

 

Banka Adı

 

 

Şube Adı

 

IBAN No

 

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

 

 

Aydınlıkevler

 

TR470001200940000005001491

 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O

 

 

Emek

 

TR410001500158007299907252

 

 

 

                                                                                                      

 *5070 sayılı kanun kapsamında evrak elektronik ortamda imzalanmıştır.   

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc