Gümrükler Genel Müdürlügü: Kuzey Irak a Mobilya Ihracatinda standardizasyon uygulamalari hk (25.01.2013 / 01673)

small_gum-logo(141).jpg


Yeni Sayfa 1
Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 01673
Yayım  Tarihi 25/01/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 25/01/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (25.01.2013/01673)
Kuzey Irak a Mobilya İhracatında standardizasyon uygulamaları hk


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı    :52707093-724.01/IQ        

Konu   :Irak- Mobilya İhracatı

 

25.01.2013 / 01673

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi:     Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.01.2013 tarihli ve 708 sayılı yazısı

 

İlgide kayıtlı yazı konusu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından alınan 21.01.2013 tarihli ve 4657 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ömer Faruk ŞAH

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

EK: 1 Yazı

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı    :84261457.724.01.01

Konu   :Irak-Mobilya İhracatı

 

21.01.2013 / 04657

GÜMRÜK VE TİCÂRET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

İlgi      :31.12.2012 tarihli ve 89437 sayılı yazımız.

 

İlgi yazımızda, Kuzey Irak’a yapılacak mobilya ihracatının, Irak tarafınca sevk öncesi inceleme kapsamına alındığı ve uygulamanın 1 Ocak 2013’te başlayacağı; konuyla ilgili olarak 17-20 Aralık 2012 tarihlerinde ülkemiz heyetince Erbil’e yapılan ziyaret sonucunda bir Mutabakat Zaptı imzalandığı; Mutabakat Zaptı’nda, Kuzey Irak tarafının mobilyalarda Türk Standartlarını benimsemiş olduğu; Kuzey Irak’a mobilya ihraç eden firmalarımızın Türk Standartlarına uygunluğu gösteren belgeleri temin etmek üzere TSE’ye veya bu alanda faaliyet gösteren diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarına başvurmalarının gerekeceği; mobilya ihracatçılarımızın sunduğu test raporlarının akredite bir laboratuardan alınmış olması zorunluluğunun da 1 Temmuz 2013 tarihine ötelendiği belirtilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Kuzey Irak Standardizasyon ve Kalite Kurumu’ndan alınan bir mesajda, mobilyalara ilişkin sevk öncesi inceleme uygulamasının bütünüyle 1 Temmuz 2013 tarihine ertelendiği bilgisi alınmıştır. Söz konusu husus, bir örneği ekte yer alan duyuruyla Bakanlığımız internet sitesinde de duyurulmuştur.

Ancak, Antakya Ticaret ve Sanayi Odasından alınan 17.01.2013 tarihli ve GS/SYS/219 sayılı yazıda, Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Antakya Gümrük Müdürlüğü’nün, Antakya ilinden Irak’a yapılacak mobilya ihracatı için ihracatçılarımızdan gözetim şirketlerinden alınacak uygunluk belgesini istediği ve bu durumun mobilya üreticisi ve ihracatçısı firmaları sıkıntıya sokmuş olduğu ifade edilmektedir.

Öte yandan, bilindiği gibi Irak tarafından uygulanan sevk öncesi inceleme kapsamında düzenlenen Uygunluk Belgeleri, Irak gümrük yetkililerince yükümlülerden istenecek belgeler olup, Bakanlığınızca bu hususa ilişkin yapılacak bir tasarruf bulunmamaktadır

Bilgilerini ve mobilyalara ilişkin sevk öncesi incelemesinin K. Irak tarafından 1 Temmuz 2013’e ertelendiğinin ilgili Gümrük Müdürlüklerine duyurularak ihracatçılarımızdan buna ilişkin belge istememeleri yönünde ivedilikle uyarılmaları hususunda gereğini arz ederim.

Mehmet CÖMERT

Bakan a.

Genel Müdür

Ek: Duyuru (2-sayfa)

 

KUZEY IRAK BÖLGESİNE İHRACAT YAPAN FİRMALARIN DİKKATİNE!

 

Merkezi Irak Yönetiminin 1 Temmuz 2011’de başlattığı ithalatta sevk öncesi inceleme uygulamasına 12.05.2012’de Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) de geçmiştir, Uygulamaya 1 Ocak 2013’ten itibaren mobilyaların da dâhil edileceği ve KIBY tarafından hayvansal gıda ürünlerinde sağlık sertifikası aranacağı bilgisi üzerine KIBY yetkilileri ile 27-29 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da, 18-21 Aralık 2012 tarihlerinde de Erbil’de bir dizi toplantı yapılmıştır.

Toplantılarda aşağıdaki konular görüşülmüş ve kararlar alınmıştır:

1. Daha önce 1 Ocak 2013’te başlayacağı duyurulan mobilyalarda sevk öncesi inceleme uygulaması KIBY tarafından 1 Temmuz 2013 tarihine ertelenmiştir. KIBY mobilyalarda Türk standartlarını benimsemiştir. Böylelikle, mobilyalarda sevk öncesi incelemenin bağlayacağı 1 Temmuz 2013’ten itibaren Türk Standartlarına göre belgesi olan ihracatçılarımız gözetim şirketlerine (Bureau Veritas ve SGS) başvurduklarında doğrudan uygunluk belgesi alabilecektir. İhracatçı her bir sevkiyat için SGS veya Bureau Veritas’tan uygunluk belgesi alacaktır ve K. Irak gümrüğünde ilgililere ibraz edecektir. K. Irak’a mobilya ihraç eden limanlarımızın Türk standartlarına uygunluğu gösteren belgeleri temin etmek üzere TSE’ye veya bu alanda faaliyet gösteren diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekecektir. Ancak, her seferinde TSE’den veya başka bir laboratuvardan test raporu almak gerekmeyecek; test raporu kapsamına giren ürünlerde mevcut test raporu geçerlilik süresince kullanılabilecektir.

2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın (OTHB) düzenlediği hayvansal gıda ürünlerine ilişkin sağlık sertifikalarında KIBY’nin aradığı gerekliliklere de yer verilecek ve bu sertifikalar KIBY tarafından kabul edilecektir, KIBY’nin 1 Ocak 2013’te başlatacağı hayvansal ürünlerde sağlık sertifikası şartı başlangıçla gönüllülük esasına dayanacak, bu belgelerin KIBY gümrük idaresince zorunlu olarak aranmasına ise 1 Mart 2013’te geçilecektir. Irak’a hayvansal veya bitkisel gıda ürünü ihraç eden firmalarımızın sertifika düzenlenmesi konusunda GTHB’ye başvurmaları gerekecektir.

3. KIBY yetkilileri, Merkezi Irak Yönetimi gibi, sevk öncesi incelemeye gıda ürünlerini Mart 2013 veya sonraki bir tarihte dâhil etmeyi planlamaktadır. GTHB’nin düzenlediği sağlık sertifikaları bu sevk öncesi inceleme kapsamında da gözetim şirketleri (Bureau Veritas ve SGS) Tarafından kabul edilecektir. Bununla beraber, denetim kapsamındaki gıdalara ilişkin Irak standartlarının gerektirdiği ilave hususlar var ise gözetim şirketlerince ilave inceleme yapılabilecek ve tüm bu değerlendirmelerin neticesine göre gözetim şirketlerince uygunluk belgesi düzenlenecektir.

4. Tarım itibariyle sevk öncesi incelemeye tabi olan ancak ilgili standardın kapsamı dışında kalan ürünlerde KIBY gümrüklerinde yaşanan “kapsam dışı belgesi” sorunuyla ilgili olarak KIBY tarafı, İbrahim Halil (Habur’un karşısı) gümrük kapısında K. Irak Standartlar ve Kalite Yönetimi (KSQCA)’nden bir yetkiliyi görevlendirecek olup, kapsam dışı ile ilgili soranlarda bu görevli olay bazında değerlendirme yaparak karar verecektir.

 

        5. Gözetim şirketlerinin Irak hükümetiyle beraber uygunluk belgeleri için belirlediği ücretler yükleme değerine göre değişmektedir. Buna göre;

 

Sevkiyat Beyan Değeri (USD)

Başvuru Ücreti (USD)

En Düşük Ücret (USD)

En Yüksek Ücret (USD)

A1=(1-80.000)

320

320

320

A2=(80.001-200.000)

320+0.4%(A2-80.000)

320

800

A3=(200.001-1.000.000)

800+0.30%(A3-200.000)

800

3.200

A4=(1.000.001 ve üstü)

3200+0.15%(A4-1.000.000)

3.200

18.000

 

      6.  Gözetim Şirketlerinin Türkiye’deki iletişim bilgileri aşağıdadır (Alfabetik sırayla):

 

Bureau veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.

Centrum İş- Merkezi Aydınevler Sanayi Cad. No. 3, Küçükyalı 34854

Maltepe/İSTANBUl, ‘

Tel     :+90-216-587 40 00

Faks   :+90-216-518 38 74

Web    : http://www.bureaveritas.com.tr

 

SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.

Abide-î Hünîyet Cad. Geçit Sok. No:4. Kat 1-2-3-4, 34381 Şişli/İstanbul

Tel     : +90-212-368 40 00

Faks   : +90-212-296 47 82/83

Web    : http://www.ir.sgs.co