Muhafaza Genel Müdürlügü: Kaçak petrol ürünlerinin tahlili ile ilgili 2013 yilinda ODTÜ PAL Sözlesme imzalanmamasi TASARRUFLU YAZI (13.02.2013/856)

small_gum-logo(143).jpg


KaynakGümrük ve Ticaret BakanlığıSayı856
Yayım Tarihi13/02/2013Yürürlüğe Giriş Tarihi13/02/2013
ÖzetResmi Gazete Sayısı0

TASARRUFLU YAZI (13.02.2013/856)
Kaçak petrol ürünlerinin tahlili ile ilgili 2013 yılında ODTÜ PAL Sözleşme imzalanmaması

( Muhafaza Genel Müdürlüğünün 13.02.2013 tarih ve 856 sayılı yazıları ekidir.)

 

TC.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Denetim Dairesi Başkanlığı

Sayı    :25443499-660-

Konu   :ODTÜ PAL Sözleşme imzalanmaması

 

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

 

Petrol piyasasında 2013 yılında yapılacak denetimler ve akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında alınan numunelerin analizlerinin yapılması ve rapor tanzim edilmesini içeren hizmet alımı sözleşmesi imzalanmak üzere akredite laboratuarlara gönderilmiştir. Ancak Ortadoğu Teknik Üniversitesi PAL, Petrol Araştırma Merkezi tarafından Kurumumuza 2013 yılı analiz birim fiyatlarının artan girdi maliyetleri ver personel giderlerini karşılayabilecek boyutta olmaması nedeniyle söz konusu sözleşmenin imzalanamayacağını bildirmişlerdir.

Diğer laboratuarlarda henüz sözleşmeleri imzalanmamış olmakla birlikte, sözleşme imzalanana kadar denetimlerde alınan numunelerin Ortadoğu Teknik Üniversitesi PAL, petrol Araştırma Merkezi dışındaki laboratuarlara uygun şartlarda saklanmak üzere teslim edilebileceği, ancak orta Doğu Üniversitesi PAL, Petrol Araştırma Merkezine sözleşme imzalandığına dair yazımız intikal edene kadar numune gönderilmemesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

 

 

 

Mehmet İBİŞ

Daire Başkanı

 

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                     Bilgi:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı                              OTTÜ-Petrol Araştırma Merkezi

Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü

Jandarma Genel Komutanlığı (KOM)

Emniyet Genel Müdürlüğü (KOM)

Sahil Güvenlik Komutanlığı