Gümrükler Genel Müdürlügü: Kanuna aykiri olarak meslek mensubu olmayan sahislarin ortak oldugu gümrük müsavirligi sirketlerinin gümrük idarelerinde is takibine izin verilmemesi gerektigi hk. TASARRUFLU YAZI (08.02.2013/02597)

Gümrükler Genel Müdürlügü: Kanuna aykiri olarak meslek mensubu olmayan sahislarin ortak oldugu gümrük müsavirligi sirketlerinin gümrük idarelerinde is takibine izin verilmemesi gerektigi hk. TASARRUFLU YAZI (08.02.2013/02597)


Yeni Sayfa 1

Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 2597
Yayım  Tarihi 08/02/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 08/02/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (08.02.2013/02597)
Kanuna aykırı olarak meslek mensubu olmayan şahısların ortak olduğu gümrük müşavirliği şirketlerinin gümrük idarelerinde iş takibine izin verilmemesi gerektiği hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :12765636-161.02.03.04.                                                            ANKARA

Konu   :Şirket yapılanması hakkında                                                         .../.../2013

 

 

 

08.02.2013 / 02597

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 229 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; Gümrük müşavirliğinin bir özel hukuk tüzel kişiliği oluşturarak yürütülmesi halinde, gümrük müşavirlerinin kuracağı tüzel kişiliklere gümrük müşavir yardımcılarının da ortak olabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gümrük müşavirliği şirketlerine ortak olan gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısının vefatı sonrasında, meslek mensubu olmayan kanuni mirasçılarının şirket yapılanmasına dahil edilerek şirketin faaliyetine izin verildiği anlaşılmıştır.

Kanuna aykırı olarak meslek mensubu olmayan şahısların ortak olduğu gümrük müşavirliği şirketlerinin gümrük idarelerinde iş takibine izin verilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Md.lerine

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc