TBMM: Gümrük Kanunu ile Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasarisi

TBMM: Gümrük Kanunu ile Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasarisi


Kanun Tasarısı Bilgileri
  Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 24/3
Esas Numarası 1/746
Başkanlığa Geliş Tarihi 25/02/2013
Tasarının Başlığı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile; Kabahatler Kanununda yer alan kabahat fiillerinin Gümrük kanununa eklenerek mükerrerliğin giderilmesi ve mevzuatın sadeleştirilmesi; sahte belge düzenleyerek mükellefiyet tesis ettirdiği tespit edilip mükellefiyeti terkin edilenlerin daha sonra tekrar mükellefiyet tesis etme talebinde bulunmaları halinde telafisi güç zararların oluşmaması için idareye teminat göstermesinin talep edilmesi, yap-işlet-devret modeli kapsamında modernize edilen gümrük kapılarının işletme süresi bitiminden itibaren Hazineye yük olmayacak şekilde işletilebilmesi; tasfiyelik hale gelen eşyaların bir an önce ekonomiye kazandırılması; kaçakçılıkla mücadelenin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi; tarım satış kooperatiflerinin ve birliklerinin yapılarının iyileştirilmesi, sürdürülebilir bir idari ve mali yapıya kavuşturulması; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organ seçimlerine katılımın arttırılması ve seçimlerin daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KOMİSYONDA

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc