Bakanlar Kurulu: Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar (2013/4308) (01.03.2013 T. 28574 R.G.) - 0102.29.10,0102.29.29,0102.29.49 pozisyonlarinda bulunan Canli Sigirlar için Gümrük vergisinin %15 e yükseltilmesi hk.

Bakanlar Kurulu: Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar (2013/4308) (01.03.2013 T. 28574 R.G.) - 0102.29.10,0102.29.29,0102.29.49 pozisyonlarinda bulunan Canli Sigirlar için Gümrük vergisinin %15 e yükseltilmesi hk.


Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 4308
Yayım Tarihi 01/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 01/03/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28574

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2013/4308) (01.03.2013 T. 28574 R.G.)
0102.29.10,0102.29.29,0102.29.49 pozisyonlarında bulunan Canlı Sığırlar için Gümrük vergisinin %15 e yükseltilmesi hk.


 

2013/ 4308  İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

(01.03.2013 T. 28574 R.G.)

Karar Sayısı : 2013/4308

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 8/2/2013 tarihli ve 9510 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı Listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ile ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI

(%)

 

 

AB,

EFTA

B-HER.

D.Ü.

0102.29.10.00.00

Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler

15

15

15

0102.29.29.00.00

Diğerleri

15

15

15

0102.29.49.00.00

Diğerleri

15

15

15

 

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc