Istanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü: Onaylanmis Kisi Statü Belgesi basvurusu dosyasi muhteviyati belgelerin eksik yanlis oldugu (OK1 tespit rapo TASARRUFLU YAZI (01.03.2013/14491)u)

small_gum-logo(158).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 14491
Yayım Tarihi 01/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 01/03/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (01.03.2013/14491)
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusu dosyası muhteviyatı belgelerin eksik yanlış olduğu (OK1 tespit raporu)


 

 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

 

 

  Sayı: 26932366-106.01.01(2013-21671)                                           

               

  Konu:OK1 Tespit Raporu

 

                            

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

Kemeraltı Cad.Kalaycıoğlu İş Hanı No:35 K:1-2-3 34425

Tophane /İSTANBUL

 

Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan 25/02/2013 tarih ve 3737 sayılı yazıda denetim elemanlarınca Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusu dosyası muhteviyatı belgelerin eksik  yanlış olduğu ve başvuru formlarının formata uygun olmayan şeklinde doldurulduğu yönünde tespitler yapıldığı,

 

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin 1.Sıra No.lu Gümrük Genel Tebliğinin 6 ncı maddesi uyarınca, söz konusu belgeler Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri’ne (YGM) ibraz edildiği ve bu belgeler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda YGM lerce OK1 tespit raporu düzenlediği ,2 Seri No.lu lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri)’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin tespit işlemleri, onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesini kapsar.yine 2 seri No.lu Tebliğin 18 inci maddesinde tespit raporlarına ilişkin olarak gümrük idarelerince yapılacak işlemlere ilişkin düzenlerin yer aldığı, aynı Tebliğin 21 nci maddesinin onuncu fıkrasında gerçekleştirilen tespit işlemleri ve bunlara ilişkin raporların doğru olmaması durumlarına ilişkin olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin  sorumluluğunun çerçevesi belirlendiği bildirilmiştir.

 

Uygulamada yaşandığı tespit edilen bu tür aksaklıkların giderilmesini teminen ,Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurularına ilişkin YGM tarafından tanzim edilen OK-1 tespit raporlarının ,ekli belge ve formların mevzuata uygun olarak düzenlenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi ve konu hakkında uyarılara rağmen gereken özeni göstermeyen YGM ler hakkında disiplin hükümleri gereğince işlem yapılması gerekecektir.

 

Bu itibarla, Derneğinize üye olan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin,düzenlenen OK-1 tespit raporlarını ,ekli belge ve formları mevzuata uygun olarak düzenlemeleri konusunda uyarılmasını rica ederim.

 

             

                                                                                         Ahmet ÇELİK

                                                                                         Böle Müdürü V.