Gümrükler Genel Müdürlügü: Damga Vergisi TASARRUFLU YAZI- 28.02.2013

Gümrükler Genel Müdürlügü: Damga Vergisi TASARRUFLU YAZI- 28.02.2013


T.C

 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

 Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: 85593407-156.04.39

Konu:Damga Vergisi

 

 

28.02.2013/04134

 

Mavi Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Halk Caddesi Sunar İş Merkezi No:37 Kat:1 D:112-113 Üsküdar /İSTANBUL

İlgi: 25/02/2013 tarihli dilekçeniz.

 İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli 1 sayılı tablo tablonun III-Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar başlıklı 2/a fıkrasında, Menşe ve Mahreç Şahadetnameleri için damga vergisinin alınacağı ve 01.01.2013 tarihli, 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Damga Vergisi Genel Tebliğine (Seri No:56) göre 2013 yılı için 13,95 TL damga vergisi alınacağı hüküm altına alınmıştır.Söz konusu belgelerden alınan Damga Vergisi mezkur belgeleri onaylayan kuruluşlarca tahsil edilmekte olduğundan BİLGE sistemi üzerinde ayrıca bu oranı hesaplayacak bir sistem bulunmamaktadır.

 Ancak Menşe ve Mahreç Şahadetnameleri için ödenen damga vergisinin; vergi kaybına sebebiyet vermemek ve cezai duruma düşmemek için yükümlüler tarafından Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin 44.Nolu hanesinde belirtilerek KDV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, Gümrük idarelerine sunulan EUR1,EURMED ve Forma A menşe ispat belgelerinden alınan damga vergisi için Bilge sistemi üzerinde yeni bir vergi kodu oluşturulması hakkında ilgili birimce çalışmalar devam etmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

                                                                                                       Erkan ERTÜRK  

                                                                                                       Bakan a.

                                                                                                       Daire Başkanı

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc