Istanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü: Ihtirazi kayitla beyan TASARRUFLU YAZI (07.03.203/15968)

Istanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü: Ihtirazi kayitla beyan TASARRUFLU YAZI (07.03.203/15968)


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 15968
Yayım Tarihi 07/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 07/03/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (07.03.203/15968) (İstanbul Bölge Müdürlüğü Emri)

Beyanname üzerinde ihtirazi kayıt veya bu anlama gelen ifadeler bulunan durumlarda yapılan ek beyanın ihtilaf konusu edileceği açık olduğundan ek beyana bakılmaksızın fatura bedeli esas alınmak suretiyle 2012/29 sayılı Genelge hükümleri çerçevesinde kıymet araştırmasına gidilmesi hk
.

 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

 

  Sayı: 12643810.DTKV/2-10.07.13/14727-15968               

  Konu:İhtirazi kayıtla beyan

 

                                                                                                                                                                       07.03.2013            

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMRİ

(2013/10)

 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 inci maddesi uyarınca Bölge Müdürlüğümüze  yapılan itirazların incelenmesi neticesinde; referans fiyat uygulamasında, yükümlülerce ihtirazi kayıtlı olarak “yurt dışı giderler” adı altında ek beyanda bulunulduğu ve bilhare de “yurt dışı giderler” adı altında yapılan beyana isabet eden vergilerin geri istenildiği anlaşılmıştır.

 

Beyanname üzerinde ihtirazi kayıt veya bu anlama gelen ifadeler bulunan durumlarda yapılan ek beyanın ihtilaf  konusu edileceği açık olduğundan ek beyana bakılmaksızın fatura bedeli esas alınmak suretiyle 2012/29 sayılı Genelge hükümleri çerçevesinde kıymet araştırmasına gidilmesi ve buna göre işlemlerin tekemmül ettirilmesini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                     Tevfik USTA

                                                                                                                                    Bölge Müdürü

 

 

 

 

DAĞITIM

Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine

KİM Müdürlüğü,İstanbul Laboratuar Md.Hariç)

Tüm Şubelere

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc