Gümrükler Genel Müdürlügünün 09.12.2011 tarihli 09651 sayili tasarruflu yazisi (Dore külçe altin ve düsük ayarli külçe altinin da külçe altin kapsaminda KDV den muaf olacagi hk.)

small_gumruk-logo.bmp


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
 Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: B.21.0.GGM.0.00.04.00-156.02.V45

Konu: Altın

09.12.2011 / 09651
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile anılan Kararın 2 nci ve 7 nci maddesinde değişiklikler yapılmış ve "Standart dışı işlenmemiş altın" tanımına yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak "Dore Külçe Altın" ve "Düşük Ayarlı Altın Külçe" ithalatlarının KDV mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi sonucuda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan 08/12/2011 tarihli ve 112294 sayılı yazıda özetle, 3065 sayılı KDV Kanununun 1/2, 16/1-a, 17/4-g ve Hazine Müsteşarlığı'nın 6/12/2011 tarihli ve 45338 sayılı yazılarından bahisle "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın 2 nci ve 7 nci maddesinde yapılan değişiklik sonrasında işlenmemiş kıymetli maden kapsamının genişletilerek "külçe, bar, dore bar, granül, toz, hurda" ifadelerinin bu kapsama dahil edildiği ve söz konusu ifadelerin saflık derecesinden ziyade kıymetli madenlerin şekliyle ilgili olduğu ve saflık derecesi 995/1000'den daha düşük olan "dore külçe altın" ve "düşük ayarlı külçe altının" "külçe altın" kapsamında değerlendirilebileceği; saflık derecesi 995/1000'den daha düşük olan "dore külçe altın" ve "düşük ayarlı külçe altın" gibi külçe altınların KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında "külçe altın" olarak değerlendirmek suretiyle KDV'den istisna tutulmasının mümkün bulunduğu belirtilmiştir.
 
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
 
Harun USLU
Genel Müdür Yardımcısı
 
DAĞITIM
Tüm gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine