Ekonomi Bakanligi: Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanliginin Kontrolüne Tabi Ürünlerin Ithalat Denetimi Tebligi (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2013/5)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2013/26) (19.03.2013 T. 28592 R.G.)

Ekonomi Bakanligi: Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanliginin Kontrolüne Tabi Ürünlerin Ithalat Denetimi Tebligi (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2013/5)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2013/26) (19.03.2013 T. 28592 R.G.)


 
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2013/26
Yayım Tarihi 19/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 19/03/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28592

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/26) (19.03.2013 T. 28592 R.G.)
2013/5 sayılı ÜGD tebliğine bir geçiş maddesi eklenmiş ve Tebliğ ek 2 listesine eklemeler ve çıkarmalar yapılmıştır.


 

Ekonomi Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ

ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

DENETİMİ: 2013/5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/26)

(19.03.2013 T.  28592 R.G.)

 

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2013/5)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“Geçiş süreci

 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerince sunulmuş olan ürünlerin ithalinde ek-2’de yer alan Gıda ve Yem Sanayiinde Kullanılan Bitkisel Ürünler ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler listesindeki “2519.90.10.00.11” ile “8481.80.99.00.19” GTİP’li ürünler için ithalat denetimine ilişkin hükümler uygulanmaz.

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ek-2’sinde yer alan Gıda ve Yem Sanayiinde Kullanılan Bitkisel Ürünler ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler listesindeki “28.09” satırı kaldırılmış ve aynı listeye “25.08”, “28.01” ile “83.09” satırlarından sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıda yer alan satırlar eklenmiştir.

“                                                                                                                                       

2519.90.10.00.11

Saf magnezyum oksit

”

“

2809.10.00.00.00

Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit)

2809.20.00.00.11

Hipofosforik asit (H4 P2O6)

2809.20.00.00.12

Meta fosforik asitler

2809.20.00.00.14

Piro fosforik asitler

2809.20.00.00.15

Polifosforik asitler

2809.20.00.00.16

Orto fosforik asitler (fosforik asit) – Gıda sanayiinde kullanılanlar

2809.20.00.00.17

Orto fosforik asitler (fosforik asit) – Diğerleri (yalnız yem sanayiinde kullanılanlar)

”   

“                               

8481.80.99.00.19

Diğerleri

”          

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2012

28513 (2. Mükerrer)

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc