Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: NCTS Sisteminde EORI numaralarinin kullanilmasi 25.03.2013 T.GENELGE (2013/5) 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/5
Yayım Tarihi 25/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 25/03/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/5)
NCTS Sisteminde EORI numaralarının kullanılması


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-10.06

Konu : NCTS Sisteminde EORI numaralarının
kullanılması

GENELGE

(2013/5)

Ortak Transit Sisteminde T1, T- ,T2 ,T2F rejimlerinde asıl sorumlu ve taşıyıcıların EORI numaralarını beyan edebilmelerini teminen; kendi vergi kimlik numaraları ile ilişkilendireceği EORI numaralarını kaydedebilecekleri uygulama ile ilgili teknik düzenlemeler tamamlanmış olup, uygulama ekranına Bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşılabilecektir.

 

EORI numarasının kaydedilmesine ilişkin olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

Yükümlü tarafından, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden uygulamaya giriş yapılarak, kendi vergi numarası/TC kimlik numarası ile eşleştirilecek olan EORI numarası sisteme kaydedilecektir.

 

Merkezi BİLGE sisteminde kullanıcı olarak yetkilendirilmemiş yükümlülere ait EORI numarasının sisteme kaydedilmesi ihtiyacı olması halinde is(irtibat servisi) profilinde yetkilendirilmiş bir memur tarafından kayıt işlemleri yapılabilecektir.

 

Vergi numarası/TC kimlik numarası ile eşleştirilecek olan EORI numarasının kaydedilmesinin ardından, söz konusu kayıtta değişiklik yapılmasının gerekmesi durumunda, yükümlü tarafından dilekçe ile bir gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir.

 

Değişiklik başvurusu yapılan Gümrük İdaresi tarafından uygun bulunması halinde, is(irtibat servisi) profilinde yetkilendirilmiş bir memur tarafından, eski kaydın -geçmiş işlemler korunmak üzere- silinerek yeni kaydın oluşturulması suretiyle güncelleme yapılacaktır.

 

Uygulama üzerinde yapılan her türlü kayıt ve değişikliğe ait tarihçe bilgileri sistem üzerinde tutulacaktır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

 

Bakan a.

 

Müsteşar

DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatı