Ekonomi Bakanligi: Çevrenin Korunmasi Yönünden Kontrol Altinda Tutulan Kimyasallarin Ithalat Denetimi Tebligi (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2013/6)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2013/27) (27.03.2013 T. 28600 R.G.)

small_ekonomi-logo(87).jpg


 
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2013/27
Yayım Tarihi 27/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 27/03/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28600

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/27) (27.03.2013 T. 28600 R.G.)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/6)nin Ek-2 İthali Yasak Kimyasallar listesinden 2903.99.90.00.15 GTİP nunun çıkarılması hk.


 

Ekonomi Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

VE DENETİMİ: 2013/6)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/27)

(27.03.2013 T.  28600 R.G.)

 

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı 2 nci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/6)’nin Ek-2 İthali Yasak Kimyasallar listesinde yer alan aşağıdaki satır yürürlükten kaldırılmıştır.

“

GTİP

MADDE İSMİ

CAS

EC

2903.99.90.00.15

Polibromlanmış difeniller

 

 

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2012

28513 (2. Mükerrer)