Dogu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü: Antrepo Beyannamelerinde Fiziki Kontrol TASARRUFLU YAZI (Dogu Marmara Bölge Müdürlügü Emri) (2013/4)

small_gum-logo(163).jpg


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/4
Yayım Tarihi 22/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 22/03/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (Doğu Marmara Bölge Müdürlüğü Emri) (2013/4)
Antrepo Beyannamelerinde Fiziki Kontro
l

 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

 

  Sayı: 40866472-131.01.01 345          

  Konu:Antrepo Beyannamelerinde Fiziki Kontrol                                          22.03.2013            

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMRİ

(2013/4)

 

Gümrük Müdürlükleri denetimindeki geçici depolama yerlerinde, limanlarda veya Gümrük idarelerince izin verilen yerlerden, antrepolara sevki sebebiyle açılan antrepo beyannamelerinin sistem tarafından kırmızı hatta sevk edilmesi durumunda fiziki kontrolün mutlak suretle eşyanın bulunduğu yerde (yani antrepoya sevk edilmeden evvel)  yapılması, fiziki kontrol sonucuna göre sevkin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

İş bu, Bölge Müdürlüğümüz emrinin tüm personele tebliği ile ayrıca Gümrük Müşavirlerine,YGM’lere taşımacı firmalara, liman ve antrepo işleticilerine duyurularak uygulamada gerekli dikkatin gösterilmesi rica olunur.

 

Faruk TÖREMİŞ

Bölge Müdürü

 

 

 

 

DAĞITIM

Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine