Gümrükler Genel Müdürlügü: Ithalati yasak esyada 2013 yilinda Gümrük muafiyetine tabi donatim ve isletme malzemesine iliskin liste TASARRUFLU YAZI (29.03.2013/06331)

Gümrükler Genel Müdürlügü: Ithalati yasak esyada 2013 yilinda Gümrük muafiyetine tabi donatim ve isletme malzemesine iliskin liste TASARRUFLU YAZI (29.03.2013/06331)


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 6331
Yayım Tarihi 29/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 29/03/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (29.03.2013/06331)
İthalatı yasak eşyada 2013 yılında Gümrük muafiyetine tabi donatım ve işletme malzemesine ilişkin liste

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :31775355-153.08

Konu   :Donatım ve İşletme Malzemeleri

 

 

29.03.2013 / 06331

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi:     a) 24.01.2013 tarihli ve 1575 sayılı yazımız.

b) 08.02.2013 tarihli ve 2551 sayılı yazımız.

c) 20.02.2013 tarihli ve 3374 sayılı yazımız.

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan ve ilişikte bir örneği gönderilen 20.03.2013 tarihli ve 3360 sayılı yazıda; 31.12.2013 tarihine kadar geçerli olması şartıyla, ilgi (b) yazı ekinde yer alan listeye ilave olarak iki yeni firmanın da 2010/28 sayılı Genelgenin Ek-1'inde yer alan "Havayolu Şirketleri ile Hava Aracı Bakım Kuruluşlarına ait İşletme Donatım Malzemesi Listesi" kapsamındaki eşyaya ilişkin taleplerinin uygun bulunduğu bildirilerek, yılık izin verilen firmalara dair listenin son hali gönderilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu Genelgenin 1 nolu ekli listesinde yer alan 6813.20.00.21.00 GTİP'li eşyanın 2013/6 sayılı "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi)" uyarınca ithalinin yasaklanmış olduğu hususunun göz önünde bulundurularak bağlantıları ilgili gümrük müdürlüklerinden belirtilen tarihe kadar gerçekleştirilecek olan ithalat işlemlerinde anılan Genelge uyarınca işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

Filiz KARADEMİR

Bakan a.

Daire Başkanı

 

EK: 1 yazı ve eki örn.

 

 

 

DAĞITIM:

- Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

- Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

- İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

- Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

- Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

- Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

- Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

 

 

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Sayı    :26005653-406/517

Konu   : Donatım ve İşletim Malzemeleri

 

20.03.2013 / 03366

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

İlgi:    a) 04.01.2013 tarih ve B. 11.1.SHG.0.15.01.00-406/44-305 sayılı yazımız.

b) 16.01.2013 tarih ve B.11.1.SHG.0.15.01.00-406/95-/754 sayılı yazımız.

c) 23.01.2013 tarih ve 26005653-406/135-1012 sayılı yazımız.

d) 01.02.2013 tarih ve 26005653-406/203-1570 sayılı yazımız.

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.06.2010 tarih ve (2010/28) sayılı Genelgesinde yayınlanan gümrük muafiyetine tabi donatım ve işletme malzemesine ilişkin (EK-1) liste kapsamındaki talepleri Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilerek, 31.12.2013 tarihine kadar geçerli olması şartıyla, uygun bulunan havayolu işletmeleri ile hava aracı bakım kuruluşlarının listesi İlgi (a), İlgi (b), İlgi (c) ve ilgi (d) yazımız ekinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Gümrük muafiyetine tabi donatım ve işletme malzemesine ilişkin (EK-1) liste kapsamındaki talepleri Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilerek uygun bulunan Körfez Havacılık Turizm ve Ticaret A.Ş. gümrük muafiyetine tabi havayolu işletmeleri ile hava aracı bakım kuruluşlarının bulunduğu listeye eklenmiş olup, yeniden düzenlenen söz konusu liste Ek’te gönderilmektedir. Ayrıca anılan genelgenin havacılık eşyası listesindeki (Ek-1) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna dahil malzemenin, Esenboğa Gümrük Müdürlüğü, Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine Bağlı Gümrük Müdürlükleri, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Bağlı Gümrük Müdürlükleri, Adnan Menderes Gümrük Müdürlümü, Adana Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük Müdürlüğünde “Hava Ulaşım Araçlarına Ait Donatım ve İşletme Malzemesi” kapsamında değerlendirilerek işlem yapılması amacıyla söz konusu Gümrük Müdürlüklerine gerekli talimatların verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğim arz ederin,

 

Özcan BAŞOĞLU

Genel Müdür Yrd.V.

 

 

EK:

- Havayolu isletmeleri ve Hava Aracı Bakım Kuruluşları Listesi

 

DAĞITIM:

Gereği:                                               Bilgi:

-Gümrükler Genel Müdürlüğü                  - Körfez Havacılık Turizm ve Ticaret A.Ş.

 

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

 

31/12/2013 TARİHİNE KADAR 2010/28 SAYILI GENELGENİN EK-1 LİSTESİNDEKİ GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONUNA DAHİL MALZEME KAPSAMINDA GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN FAYDALANACAK HAVAYOLU İŞLETMELERİ İLE HAVA ARACI BAKIM ŞİRKETLERİNİN LİSTESİ

1- TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

2- PRATT&WHITNEY THY TEKNİK UÇAK MOTORU BAKIM MERKEZİ LTD. ŞTİ.

3- GOODRICH TURK1SH TECHNİC

4- MNG HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş.

S- MNG TEKNİK UÇAK BAKIM HİZMETLERİ A.Ş

6- MNG JET HAVACILIK A.Ş.

7- HAVACILIK TEKNİK A.Ş

8- ULS HAVAYOLLARI KARGO TAŞIMACILIK A.Ş.

9- BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM VE TİC.A.Ş.

10- PRIMA HAVACILIK HİZMETLERİ A. Ş.

11- EMAIR HAVACILIK VE TİCARET A.Ş.

12- SETAİR HAVA TAŞIMACILIĞI VF HİZMETLERİ A.Ş.

14- ONUR AIR TAŞIMACILIK A.Ş.

15- TARKIM UÇAK BAKIM ONARIM VE HAV.TİC.LTD.ŞTİ.

16- HÜRKUŞ HAVA YOLU TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş.

17- ZORLU AIR HAVACILIK A.Ş.

18- PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş

19- TÜRK HAVA YOLLARI A.O

20- GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş.

21- SANCAK HAVA YOLARI A.Ş.

22- ACT HAVA YOLLARI A.Ş.

23- MRO TEKNİK SERVİS SANAYİ TİCARET A.Ş

24- SARP HAVACILIK A.Ş.

25- TÜRK HAVA KURUMU (TÜRKKUŞU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

26- SKY LINE ULAŞIM TİC. A.Ş.

27- KÖRFEZ HAVACILIK TURİZM VE TİCARET A.Ş.

 

 

Revizyon No: İlk Yayınlanma Tarihi:         Revizyon Tarihi:

04               08.01.2013             19.03.2013

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc