Ekonomi Bakanligindan: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (Teblig No: 2005/8) degisisklik yapilmasina dair eblig (02 Mayis 2013 T.28635 S.RG)

small_ekonomi-logo(100).jpg


2 Mayıs 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28635

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2005/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/5/2005 tarihli ve 25828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki tabloda yer alan 1202.41.00.00.00 ve 1202.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) “kabuklu” ve “kabuksuz (kırılmış olsun olmasın)” yer fıstığına  ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

1202.41.00.00.00

Kabuklu

1.900

1202.42

Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın)

2.750

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.