Gümrükler Genel Müdürlügü: 2009/101 Genelegenin yürürlükten kaldirilmasi hk.GENELGE (2013/13) 07/05/2013

small_gümrük logo(17).bmp


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/13
Yayım Tarihi 07/05/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 07/05/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
 

GENELGE (2013/13)
2009/101 Genelegenin yürürlükten kaldırılması hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 76627242-010.06.01

Konu : 2009/101 sayılı Genelge

 

07/05/2013

GENELGE

(2013/13)

 

İLGİ: 2009/101 sayılı Genelge.

 

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri