Gümrükler Genel Müdürlügü: 2000/37 VE 2001/7 sayili Genelgelerin yürürlükten kaldirilmasi hk. GENELGE (2013/14) - 07/05/2013

Gümrükler Genel Müdürlügü: 2000/37 VE 2001/7 sayili Genelgelerin yürürlükten kaldirilmasi hk. GENELGE (2013/14) - 07/05/2013


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/14
Yayım Tarihi 07/05/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 07/05/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
GENELGE (2013/14)
2000/37 VE 2001/7 sayılı Genelgelerin yürürlükten kaldırılması hk.

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 76627242-010.06.01

Konu : 2000/37 ve 2001/7 sayılı Genelgeler

 

07/05/2013

GENELGE

(2013/14)

 

İLGİ: a) 2000/37 sayılı Genelge

        b) 2001/7 sayılı Genelge

 

İlgide kayıtlı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mehmet GÜZEL

Bakan a.

Müsteşar V.

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Genelge No: 2000/37   Lütfen Dikkat !!! Bu Genelge, 2013/14 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTESARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 
 

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.09.1215-19/III                                                                     ANKARA
Konu : 26/04/2000

GENELGE
2000/37

20.01.2000 tarih ve 23939 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nin "Tahlile İtiraz ve İkinci Tahlil" başlıklı 883 üncü maddesinin üçüncü fıkrası "İdarece yapılan inceleme sonunda, itirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve eşyanın örneklerinin henüz gümrükte bulunduğu tespit olunursa yükümlü itirazında haklı çıktığı takdirde geri verilmek üzere, ilgili kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça ikinci tahlil icap ettiren her bir örnek için her mali yıl başı belirlenen miktarda tahlil masrafı alınır." Hükmünü amirdir.

Bu hüküm uyarınca, 2000 mali yılı için, 01.05.2000 tarihinden geçerli olmak üzere, ikinci tahlil icap ettiren her bir örnek için 75.000.000.-TL tahlil ücreti alınması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ramazan ULUDAĞ
Müsteşar

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Genelge No: 2001/7   Lütfen Dikkat !!! Bu Genelge, 2013/14 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.09.215-19
Konu :
ANKARA
12.3.2001

GENELGE
2001/7

20.01.2000 tarih ve 23939 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nin ''Tahlile İtiraz, İkinci Tahlil'' başlıklı 883 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; idarece yapılan inceleme sonunda, birinci tahlil sonucuna yapılan itirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve eşyanın örneklerinin henüz gümrükte bulunduğunun tespit edilmesi halinde, yükümlü itirazında haklı çıktığı takdirde geri verilmek üzere, ikinci tahlil icap ettiren her bir örnek için her mali yıl başı belirlenen miktarda tahlil masrafı alınması gerekmektedir.

Bu itibarla, 2001 mali yılı için ikinci tahlil icap ettiren her bir örnek için 117.000.000 TL. tahlil ücreti alınması uygun bulunmuştur .

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Doç Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU

Müsteşar

DAĞITIM :

Merkez ve Taşra Teşkilatına

 

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc