TÜRK STANDARTLARI ENSTITÜSÜ: GENELGE (G.M.M.B.-I.G.B.2013-9) 8536.69.90.00.11 GTIP’i kapsami ev tipi fis ve soketler

TÜRK STANDARTLARI ENSTITÜSÜ: GENELGE (G.M.M.B.-I.G.B.2013-9) 8536.69.90.00.11 GTIP’i kapsami ev tipi fis ve soketler


TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

Sayı:84489757-10.06.00.00-171615

Konu:Genelgeler (Genelge 2013-9)

06 .05.2013

GENELGE (G.M.M.B.-İ.G.B.2013-9)

İlgi:Ekonomi Bakanlığının 29.04.2013 tarih ve 620000694 sayılı yazısı

Ekonomi Bakanlığı ilgili yazısında İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2013/1) eki listede (Ek-1) yer alan 8536.69.90.00.11 GTİP’i kapsamı ev tipi fiş ve soketlerle ilgili olarak

Türk tipi olanların TS IEC 60884-1 ve TS 40 standartlarına göre, Türk tipi olmayanların ise yalnızca TS IEC 60884-1 standardına göre denetlenmesi, buna ek olarak öncelikle akredite kuruluştan alınmış sertifika ve raporların ibrazının yeterli olacağı, söz konusu belgelerin ibraz edilememesi durumunda ise ürünlerin bahse konu standardın kapsamında bulunan muayene ve deney işlemlerine tabi tutulması gerektiği,

Farklı tipleri (Türk tipi/Türk tipi olmayan vb.) bir arada barındıran fiş ve prizlere ilişkin olarak, ilgili standartta herhangi bir açıklamam bulunmaması hususunun Bakanlıkça incelendiği, ithalat denetimlerinde yapılacak işlemler hakkında değerlendirme yapılabilmesi için bu ürünlere yönelik olarak varsa Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan piyasa gözetimi ve denetimi sonuçlarının incelenmesinin uygun olacağının anlaşıldığı ve ilgili Bakanlık ile irtibata geçildiği, ancak konu hakkında değerlendirme yapılıncaya kadar farklı tipleri (Türk tipi/Türk tipi olmayan vb.) bir arada barındıran fiş ve prizlere ilişkin olarak ilgili standartta herhangi bir açıklama bulunmadığından bu tür ürünlerin ithalat denetimlerinin “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu”ile sonuçlandırılması gerektiği ifade edilmektedir.

Buna göre; 8536.69.90.00.11 GTİP kapsamı fiş ve prizlerle ilgili ithalat denetimlerinin Ekonomi Bakanlığının ilgili yazısında belirtildiği üzere konu hakkında Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından değerlendirme yapılıncaya kadar farklı tipler (Türk tipi/Türk tipi olmayan vb.) bir arada barındıran fiş ve prizlerin ithalat denetimlerinin”Kapsam Dışı:Denetleme Sonucu “ile sonuçlandırılması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

Üzeyir KARAGÖZ

Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gözetim ve Muayene Merkezi Başkanlığı

Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı

Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı

Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığı

Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü

Ankara İthalat Müdürlüğü

Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü

İzmir İthalat Müdürlüğü

Mersin İthalat Müdürlüğü

Tekirdağ İthalat Müdürlüğü

Adana Ürün Belgelendirme Müdürlüğü

Antalya Ürün Belgelendirme Müdürlüğü

Bursa Ürün Belgelendirme Müdürlüğü

Çorum Ürün Belgelendirme Müdürlüğü

Denizli Ürün Belgelendirme Müdürlüğü

Eskişehir Ürün Belgelendirme Müdürlüğü

Gaziantep Ürün Belgelendirme Müdürlüğü

Kayseri Ürün Belgelendirme Müdürlüğü

Konya Ürün Belgelendirme Müdürlüğü

Malatya Ürün Belgelendirme Müdürlüğü

Sakarya Ürün Belgelendirme Müdürlüğü

Samsun Ürün Belgelendirme Müdürlüğü

Trabzon Ürün Belgelendirme Müdürlüğü

Van Ürün Belgelendirme Müdürlüğü

Hatay Temsilciliği

Iğdır Temsilciliği

TC.

EKONOMİ BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı:1690751/330.02.02

Konu:Ev tipi fiş ve prizler

29 Nisan 2013

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSܒNE

İlgi: (a) 12/09/2012 tarihli ve 338982 sayılı yazınız.

(b) 04/05/2012 tarihli ve 620000829 sayılı yazınız.

(c) 28/12/2012 tarihli yazınız

(d) 18/02/2012 tarihli ve 67255 sayılı yazınız

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi :2013/1) eki listede (Ek-1) yer alan 8536.69.90.00.11 GTİP ‘i kapsamı ev tipi ve soketlerden Türk tipi olanların TS IEC 608884-1 ve TS 40 standartlarına göre, Türk tipi olmayanların ise yalnızca TS IEC 60884-1 standardına göre denetlenmesi , buna ek olarak öncelikle akredite kuruluştan alınmış sertifika ve raporların ibrazının yeterli olacağı, söz konusu belgelerin ibraz edilememesi durumunda ise ürünlerin bahse konu standardın kapsamında bulunan muayene ve test işlemlerine tabi tutulması hususu ilgi (b)’de kayıtlı yazımızla Enstitünüze iletilmişti.

Öte yandan,ilgi (c)’de kayıtlı yazınızda, farklı tipleri (Türk tipi /Türk tipi olmayan vb.) bir arada barındıran fiş ve prizlere ilişkin olarak, ilgili standartta herhangi bir açıklama bulunmadığı ifade edilmişti. Bu kapsamda, ilgi (a) ‘da kayıtlı yazınızda TS IEC 60884-2-5 standardının 2013/1 sayılı Tebliğe eklenerek söz konusu ürünlere yönelik denetimin bu standart uyarınca yapılması talep edilmişti. Son olarak,ilgi (d)’de kayıtlı yazınızda, iç tesisat malzemelerine yönelik olarak düzenlenen OSM/IN (Operational Staff Meeting For Installation Metarial and Components) toplantısına katılan üyelerden, bahse konu üyelerin toplantıya katılım sağlayan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal boyut föylerinde yer almaması nedeniyle belgelendirilmediği yönünde görüş alındığı belirtilmişti.

Konu Bakanlığımızca incelenmiş olup,ithalat denetimlerinde yapılacak işlemler hakkında değerlendirme yapılabilmesi içi bu ürünlere yönelik olarak varsa Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan piyasa gözetimi ve denetimi sonuçlarının incelenmesinin uygun olacağı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, anılan Bakanlık ile irtibata geçilmiş olup ,keyfiyet bilahare Enstitünüze iletilecektir.

Öte yandan, konu hakkında değerlendirme yapılıncaya kadar 08/01/2013 tarihinde Bakanlığımızda yapılan toplantıda Enstitünüz yetkililerine de aktarıldığı üzere, farklı tipleri(Türk tipi/Türk tipi olmayan vb. ) bir arada barındıran fiş ve prizlere ilişkin olarak ilgili standartta herhangi bir açıklama bulunmadığından bu tür ürünlerin ithalat denetimlerinin “Kapsam Dışı:Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

H.Sibel KAPLAN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc