Ihracat Genel Müdürlügü: Belge özel sartlarinda ayniyet sarti bulunan DIIB’ler kapsaminda yapilacak ithalat ve ihracat islemlerinde beyannamenin atandigi muayene hattina bakilmaksizin ayniyet yaptirma sorumlulugunun dogrudan firmalarda bulundugu hususu hk. TASARRUFLU YAZI (13.05.2013/120003856)

small_ekonomi-logo(107).jpg


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 3856
Yayım Tarihi 13/05/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 13/05/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (13.05.2013/120003856)
Belge özel şartlarında ayniyet şartı bulunan DİİB’ler kapsamında yapılacak ithalat ve ihracat işlemlerinde beyannamenin atandığı muayene hattına bakılmaksızın ayniyet yaptırma sorumluluğunun doğrudan firmalarda bulunduğu hususu hk.


 

 

T.C

EKONOMİ BAKANLIĞI

İhracat Genel Müdürlüğü

  Sayı:98548161-105.01- 0000120003856

  Konu:Dahilde İşleme Rejimi hk.

 

 

13 Mayıs 2013

 

 

 

Bilindiği üzere;damping ve korunma önlemine tabi ürünlerden olan polyester ve suni kumaşların (GTİP No:5407,5513,5514,5515 ve 5516)Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında mamul ürün bünyesinde kullanılmak üzere ithal edilecek olması halinde belge özel şartlar bölümüne ayniyet şartı (Bu belge kapsamında ithal edilen maddelerden (…) ihraç edilen mamuller bünyesinde kullanıldığına dair ayniyetin ilgili Gümrük Müdürlüğünce yapılması gerekmektedir.) konulmaktadır.

 

Ayrıca, yine diğer sektörlerde tanzim edilen bazı DİİB’lere de, bu belgeler kapsamı mamul ürün bünyesinde kullanılmak üzere ithal edilen girdinin ihraç edilen eşyanın bünyesinde kullanıldığının tespitinin teminen ayniyet şartı konulmaktadır.

 

Ancak, bazı DİİB’lerin özel şartlarında ayniyet şartı bulunmasına rağmen ilgili gümrük müdürlüklerince ayniyet düzenlenmemesi nedeniyle firmalarca ayniyet belgesinin ibraz edilememesi ve dolayısıyla kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmemesi nedeniyle keyfiyet, bir kez daha Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilmiştir.

 

Adıgeçen Bakanlıktan alınan 07.05.2013 tarihli yazıda özetle; özel şartlarında ayniyet meşruhatı bulunan DİİB kapsamı eşyanın ayniyet tespitinin yapılabilmesi için firmaların her zaman gümrük idarelerine dilekçe ile başvurarak eşyanın muayene hattını değiştirme imkanlarının bulunduğu ifade edilmektedir.

 

 

Bilgilerini ve belge özel şartlarında ayniyet şartı bulunan DİİB’ler kapsamında yapılacak ithalat ve ihracat işlemlerinde beyannamenin atandığı muayene hattına bakılmaksızın ayniyet yaptırma sorumluluğunun doğrudan firmalarda bulunduğu hususunun bir kez daha tüm üyelerinize sirküle edilmesi hususunda gereğinin rica ederim.

                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Özgür Volkan AĞAR

                                                                                                                                                                                                                                    Bakan a.

                                                                                                                                                                     Genel Müdür Yardımcısı