Ekonomi Bakanligindan: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2007/13)de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (17.05.2013 T. 28650 R.G.)

small_ekonomi-logo(109).jpg


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28650
Yayım Tarihi 17/05/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 17/05/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28650
 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17.05.2013 T. 28650 R.G.)
Susam tohumuna uygulanan Gözetim kıymetinin değiştirilmesi hk.


 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/13)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

(17.05.2013 T.  28650 R.G.)

MADDE 1 – 1/3/2007 tarihli ve 26449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

        G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

1207.40.90.00.11

Ham

1.700

1207.40.90.00.12

Soyulmuş

2.400

*Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.