TÜRK STANDARTLARI ENSTITÜSÜ : GENELGE (G.M.M.B.-I.G.B.2013-10)Red ile sonuçlandirilmis ayni fatura muhteviyati ürünler için, TAREKS ten yeniden basvuru yapildiginin tespit edilmesi durumunda yapilacak islemler hk

small_tse-(6).jpg


 Red ile sonuçlandırılmış aynı fatura muhteviyatı ürünler için, TAREKS ten yeniden başvuru yapıldığının tespit edilmesi durumunda yapılacak işlemler hk

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
 
Sayı: 84489757-10.06.00.00-186711
Konu: Genelgeler (2013-10)

16.05.2013

GENELGE (G.M.M.B.-İ.G.B.2013-10)

İlgi: Ekonomi Bakanlığının 10.05.2013 tarih ve 620000745 sayılı yazısı


Ekonomi Bakanlığı ilgi yazısında "Red" ile sonuçlandırılmış aynı fatura muhteviyatı ürünler için, ithalatçılar tarafından farklı müdürlükler yoluyla yeniden denetim başvurusu yapılmasının önlenmesini teminen, 2013 yılında denetim başvurularının TAREKS sistemi tarafından kontrol edilmesi suretiyle "Red" ile sonuçlandırılan aynı fatura muhteviyatı ürünler için tekrar başvuru yapılmasının önüne geçilmesinin sağlandığı belirtilmektedir.

İlgi yazıda devamla firmaların "Red" almalarını müteakip aynı fatura muhteviyatı ürünler için TAREKS'ten yeniden başvuru yaptıklarının tespit edilmesi halinde durumun denetim işlemleri tekrar edilmeksizin ivedilikle Bakanlığa iletilmesi, bu meyanda Bakanlıkça uygun görülmesi sonucunda yeniden yapılan denetimin uygun sonuçlanması halinde, ilgili gümrük müdürlüğüne uygunsuzluğun düzeltildiğine dair Enstitümüz tarafından yazılı bildirim yapılması gerektiği ifade edilmektedir.

Ekonomi Bakanlığının ilgi yazısına istinaden firmaların "Red" ile sonuçlanan TAREKS başvuruları için mükerrer müracaatta bulunmaları durumunda denetim işlemleri tekrar edilmeden Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere İthalat Grup Başkanlığına iletilecek, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yeniden yapılan denetimin uygun sonuçlanması durumunda ilgili gümrük müdürlüğüne uygunsuzluğun düzeltildiğine dair İthalat Müdürlüklerince yazılı bildirim yapılacaktır.
 

Gereğini rica ederim

Üzeyir KARAGÖZ
Genel Sekreter