Istanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü: Gümrük idarelerine verilen her türlü dilekçenin kayda alindiktan sonra islemlerinin baslatilmasi hk. TASARRUFLU YAZI (24.05.2013/33700) (Ist.Böl.Müd.)

small_gümrük logo(26).bmp


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 33700
Yayım Tarihi 24/05/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 24/05/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (24.05.2013/33700) (İst.Böl.Müd.)
Gümrük idarelerine verilen her türlü dilekçenin kayda alındıktan sonra işlemlerinin başlatılması hk.


 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

(İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü)

 

 

 

 

Sayı:54304578-10.07-33700

Konu:Dilekçe Hk.

24.05.2013

 

 

………………………….MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi: 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanımına Dair Kanun.

 

Gerek Bakanlığımızca gerekse Bölge müdürlüğümüzce de muhtelif zamanlarda talimatlandırıldığı üzere, ilgide kayıtlı 10/11/1984 tarih ve 18571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun uyarınca; idarelere verilen her türlü dilekçenin kayda alındıktan sonra işlemlerinin başlatılması ,öncesinde havale veya başka herhangi bir maksatla herhangi bir amirin görmesinin önlenmesi,

 

Aksine davranış halinde sorumlular hakkında tereddütsüz yasal işlem başlatılması ve iş bu talimatımızın imzası alınmak suretiyle tüm personele tebliğini,

 

Rica ederim.

 

 

Tevfik USTA

Bölge Müdürü

 

 

 

 

DAĞITIM:

 

Gereği:                                                                                     Bilgi             :

Tüm Şube Müdürlükleri                                              İstanbul Güm. Müşavirleri Derneği

Tüm Gümrük Müdürlükleri

Tasfiye İşletme Müdürlükleri

KİM Müdürlükleri