Istanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü: Antrepoda esya devrinde düzenlenen her sözlesme nüshasinin ayri ayri damga vergisine tabi oldugu hk. TASARRUFLU YAZI (27.05.2013/34179) (Ist.Böl.Müd.)

small_gümrük logo(32).bmp


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 34179
Yayım Tarihi 27/05/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 27/05/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (27.05.2013/34179) (İst.Böl.Müd.)
Antrepoda eşya devrinde düzenlenen her sözleşme nüshasının ayrı ayrı damga vergisine tabi olduğu hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

 

Sayı:54304578 [ÖZEL BÜRO]-10.07-34179

Konu:Antrepoda eşya devrinde damga vergisi

 

27.05.2013

 

……………………GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi:a) 20.05. 2013 tarihli 32878 sayılı yazımız

 

İlgide kayıtlı yazımızda antrepo eşya devrine 333. Maddede değişiklik sonucunda devirlerin tarafların dilekçesi,sözleşme ve taahhütname alınarak yapılmasının hüküm altına alınması ile sözleşmeden ve taahhütnameden damga vergisi alınması gerektiğinin bilinmesi gerektiği talimatlandırılmıştı.

 

İlgili mevzuatın incelenmesi sonucunda antrepoda eşya devrinde alınan taahhütname belli bir parayı ihtiva etmediğinden damga vergisi tahsili gerekmediği,düzenlenecek sözleşmenin nüsha sayısı hakkında herhangi bir yasal zorunluluk bulunmadığından bir nüsha olarak düzenlenmesinde sakınca bulunmadığı,düzenlenen her sözleşme nüshasının ayrı ayrı damga vergisine tabi olduğunun bilinmesi gerektiği hususnda;

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Tevfik USTA

Bölge Müdürü