Bakanlar Kurulu : 2013/4763 Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar (30.05.2013 T. 28662 R.G.)

small_rg(75).jpg


Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 2013/4763
Yayım Tarihi 30/05/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 30/05/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28662
2013/4763 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (30.05.2013 T. 28662 R.G.)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-4 sayılı ve TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI başlıklı ekinin l/B/6 sırası yürürlükten kaldırılması hk.

 

2013/4763   YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

(30.05.2013 T. 28662 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2013/4763

        Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/5/2013 tarihli ve 35376 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1 – 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin l/B/6 sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

19/6/2012

28328

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

13/10/2012

28440

15/2/2013

28560