Gümrükler Genel Müdürlügü: Kontrole Tabi Listenin 12(c) ve 12(ç) fikralari TASARRUFLU YAZI (06.06.2013 T. 11067 S.)

Gümrükler Genel Müdürlügü: Kontrole Tabi Listenin 12(c) ve 12(ç) fikralari TASARRUFLU YAZI  (06.06.2013 T. 11067 S.)


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :20117910-110.02-01

Konu     :Kontrole Tabi Liste Kapsamı Eşya

06.06.2013 / 11067

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

08.02.2013 tarih ve 28553 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "5201 sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri İle Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste" (KTL) çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığından Bakanlığımıza ve Ekonomi Bakanlığına intikal eden çeşitli yazılarda; sivil amaçlı kullanılacağı beyan edilerek firmalarca ithal izni talep edilen eşya ile ilgili olarak Kontrole Tabi Listenin 12(c) ve 12(ç) fıkraları çerçevesinde Bakanlığımız ve Ekonomi Bakanlığınca karar verilmesinin uygun olacağı belirtilmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan 22.05.2013 tarih ve 2540 sayılı yazıda, Kontrole Tabi Listede bulunan ve sivil kullanım amacıyla 5201 ve 5202 sayılı Kanunlar kapsamında kurulmayan kuruluşlar tarafından ithal edilmek istenen çift kullanımlı malzemelerin ithaline ilişkin işlemlerin söz konusu listenin 12(c) ve 12(ç) maddelerinden hareketle Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı tarafından sonuçladırılmasının uygun olacağı ifade edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 13.03.2013 tarih ve 18242 sayılı yazıda ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kontrole Tabi Liste kapsamında sivil amaçlı kullanılacak ürünler için dağıtımlı olarak dönüş yapılması halinde firmalarca yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla gümrük idarelerince işlem tesis edilmesinin tabi olduğu belirtilmiştir.

Bu itibarla, kontrole tabi liste kapsamında sivil amaçlı kullanılacak eşyanın 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun ile 5202 sayılı Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu kapsamında yer almayan firmalarca ithalinde;

Söz konusu Liste kapsamı eşyanın ithalinin uygun olmadığı yönünde Milli Savunma Bakanlığı'nın bir görüşünün olmaması ve yürürlükteki diğer tüm mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi şartıyla ithal işlemlerinin gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Remzi AKÇİN

Bakan a. Genel

Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc