Gümrükler Genel Müdürlügü: LPG numunelerinin analizlerinin yapilabilmesi için bu tür esyanin dogrudan Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü baglantisi Ankara Laboratuvar Müdürlügüne gönderilmesi hk. TASARRUFLU YAZI (13.05.2013/09457)

Gümrükler Genel Müdürlügü: LPG numunelerinin analizlerinin yapilabilmesi için bu tür esyanin dogrudan Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü baglantisi Ankara Laboratuvar Müdürlügüne gönderilmesi hk. TASARRUFLU YAZI (13.05.2013/09457)TASARRUFLU YAZI (13.05.2013/09457)
LPG numunelerinin analizlerinin yapılabilmesi için bu tür eşyanın doğrudan Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Ankara Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmesi hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :27514100-109.99

Konu   :LPG Analizi hk.

 

 

13.05.2013 / 09457

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan 03.05.2013 tarih ve 8108 sayılı yazılarında özetle; Bakanlığımız ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu arasında bulunan protokol kapsamında yapılması öngörülen LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları) analizlerinin, bağlantıları Ankara Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılabilir duruma geldiği bildirilmiştir.

LPG numunelerinin analizlerinin yapılabilmesi için bu tür eşyanın doğrudan Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Ankara Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Önder GÖÇMEN

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc