ISTANBUL HUBUBAT BAKLIYAT YAGLI TOHUMLAR VE MAMULLERI IHRACATÇILARI BIRLIGI: A ve B onaylanmis kisi statü belgesi sahibi firmalarin DIB kapsaminda Ayniyat TASARAFLU YAZI 13.06.2013-483

ISTANBUL HUBUBAT BAKLIYAT YAGLI TOHUMLAR VE MAMULLERI IHRACATÇILARI BIRLIGI: A ve B onaylanmis kisi statü belgesi sahibi firmalarin DIB kapsaminda Ayniyat TASARAFLU YAZI 13.06.2013-483


Sirküler Tarih/No:13.06.2013/483
 

Sayı : TESVK/6474

İstanbul,13.06.2013

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Birliğimizin Başkanı Sayın Zekeriya Mete'nin Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Sever ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde;

Sektörümüzde yer alan A ve B onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların, Dahilde İşleme İzin Belgelerinin "Özel Şartlar” kısmında şayet " Bu belge kapsamında ithal edilen maddelerden…..ihraç edilen mamuller bünyesinde kullanıldığına dair ayniyatın ilgili gümrük müdürlüğünce yapılması gerekmektedir.” şeklinde bir şerhin bulunması halinde ve buna ilişkin şerhin iptal edilmesi yönünde bir müracaatın olması durumunda, değinilen şerhin kaldırılması yönünde DIR otomasyon sisteminde bulunan "özel şart revizesi” sekmesinden başvurularını Ekonomi Bakanlığı'na ilettikleri taktirde, dahilde işleme izin belgelerinin özel şartlar kısmına düşülmüş ayniyat tespitlerine ilişkin hükmün kaldırılabileceği

sonucuna varılmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Teşvik ve Dahilde İşleme Şubesi

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc