AB GIDA KATKI MADDELERI VERI TABANI - 20.06.2013

small_DUYURU(40).jpg


Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 18.06.2013 tarihli yazıda;

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği'nde gıda ürünlerinde kullanımına izin verilen ve güvenilirliği bilimsel olarak değerlendirilmiş katkı maddelerinin bir listesinin yayımlandığı ve 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden bahisle,

Söz konusu listede yer alan katkı maddelerine ilişkin komisyonun veri tabanına https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=display adresinden ulaşılabileceği; ayrıca, konu ile ilgili komisyonun soru-cevap belgesine de http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-783_en.htm?locale=en linkinden erişilebileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi