Gelir Idaresi Baskanligi: Yurt Disindan Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanim Izin Harcina Iliskin Iade Taleplerine Iliskin- HARÇLAR KANUNU IÇ GENELGESI -2013/1 - 30.05.2013

small_maliye_bakanligi(24).jpg


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı    : 59491943-010.06.01[3/3]-49081                                                       30/05/2013
Konu  :
Kullanım İzin Harcı

 

HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ

SIRA NO: 2013/1
 
........ VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)
........VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 
Bilindiği gibi, 19/10/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.0.06.63-010.06.01[2]-108056 sayılı 2012/2 Sıra No.lu Harçlar Kanunu İç Genelgesinde, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefona ilişkin ödenen harcın iade edilmesine yönelik taleplerin, telefonun kullanıma açılıp açılmadığının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan araştırılması suretiyle değerlendirilmesi gerektiği bildirilmişti.
 
Konu ile ilgili olarak Başkanlığımız ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu arasında 01/10/2012 tarihinde protokol imzalanarak elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşımına başlanmış olup, bu kapsamda ilgili Kurumla yapılan 28/02/2013 tarihli Protokol çerçevesinde elektronik ortamda teyit yapılmasına olanak sağlayan program değişikliği yapılarak 29/04/2013 tarihinden itibaren uygulamaya alınmıştır.
 
Mükelleflerin ödemiş oldukları harç tutarlarına ait iptal, red ve iade işlemlerine ilişkin Protokol kapsamında web servis ile yapılan teyit sorgulama işlemleri ‘Yurt Dışından Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcına İlişkin İade Taleplerine İlişkin Açıklamalar' başlığı altında yazımız ekinde gönderilmiş olup, bundan böyle, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlar için ödenen harç bedelinin iadesine yönelik yapılacak teyit sorgulama işlemlerinin söz konusu açıklamalar çerçevesinde bu program üzerinden yapılması gerekmektedir.
 
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
 
Şinasi CANDAN
Başkan a.
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı


 
YURT DIŞINDAN YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCINA İLİŞKİN İADE TALEPLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
- Harca ait tahsilat üzerindeki IMEI NO geçerli (check digit kontrolünden geçen) bir IMEI NO ise;

    Tahsilat üzerindeki IMEI no ile BTK'dan sorgulama yapılır.

- Sorgulama sonucu kayıt var ise;

    Gelen kayıtta BTK tarafından tahsilata ait vergi dairesi kodu ve tahsilat fiş numarası gönderilmiş ise bu tahsilat hariç ilgili IMEI numarasına ait diğer tahsilatların iptal, red ve iade işlemlerine sistem tarafından izin verilmektedir.

    Gelen kayıtta BTK tarafından tahsilata ait vergi dairesi kodu ve tahsilat fiş numarası gönderilmemiş ise bu tahsilat hariç ilgili IMEI numarasına ait başka (tüm vergi dairelerinde) bir tahsilat olup olmadığı kontrol edilir. Başka bir ödeme yoksa iptal red ve iade işlemine izin verilmez. Birden fazla tahsilat varsa bir tahsilatın iptal, red ve iadesine izin verilmez diğerlerinin iptal, red ve iade işlemlerine sistem tarafından izin verilmektedir.

- Sorgulama sonucu IMEI numarasına ilişkin kayıt yok ise;

    Tahsilat üzerindeki TCK ile BTK'dan sorgulama yapılır.

    Gelen kayıtta BTK tarafından tahsilata ait vergi dairesi kodu ve tahsilat fiş numarası gönderilmiş ise bu tahsilat hariç ilgili TCKN numarasına ait diğer tahsilatların iptal, red ve iade işlemlerine sistem tarafından izin verilmektedir.

    Gelen kayıtta BTK tarafından tahsilata ait vergi dairesi kodu ve tahsilat fiş numarası gönderilmemiş ise bu tahsilat hariç ilgili TCKN numarasına ait başka (tüm vergi dairelerinde) bir tahsilat olup olmadığı kontrol edilir. Başka bir ödeme yoksa iptal red ve iade işlemine izin verilmez. Birden fazla tahsilat varsa bir tahsilatın iptal, red ve iadesine izin verilmez diğerlerinin iptal, red ve iade işlemlerine sistem tarafından izin verilmektedir.

    Sorgulama sonucu BTK tarafından kayıt yok bilgisi gelmesi durumunda tahsilata ilişkin iptal, red ve iade işlemi yapılmasına sistem tarafından izin verilmektedir.

  - Harca ait tahsilat üzerindeki IMEI NO geçerli (check digit kontrolünden geçen) bir IMEI NO değil ise;

    Tahsilat üzerindeki TCK ile BTK'dan sorgulama yapılır.

    Gelen kayıtta BTK tarafından tahsilata ait vergi dairesi kodu ve tahsilat fiş numarası gönderilmiş ise bu tahsilat hariç ilgili TCKN numarasına ait diğer tahsilatların iptal, red ve iade işlemlerine sistem tarafından izin verilmektedir.

    Gelen kayıtta BTK tarafından tahsilata ait vergi dairesi kodu ve tahsilat fiş numarası gönderilmemiş ise bu tahsilat hariç ilgili TCKN numarasına ait başka (tüm vergi dairelerinde) bir tahsilat olup olmadığı kontrol edilir. Başka bir ödeme yoksa iptal red ve iade işlemine izin verilmez. Birden fazla tahsilat varsa bir tahsilatın iptal, red ve iadesine izini verilmez diğerlerinin iptal, red ve iade işlemlerine sistem tarafından izin verilmektedir.

    Sorgulama sonucu BTK tarafından kayıt yok bilgisi gelmesi durumunda tahsilata ilişkin iptal, red ve iade işlemi yapılmasına sistem tarafından izin verilmektedir. 

    Harca ait tahsilat üzerindeki IMEI NO geçerli (check digit kontrolünden geçen) bir IMEI NO değilse ve TC Kimlik Numarası da yoksa tahsilata ilişkin iptal, red ve iade işlemi yapılmasına sistem tarafından izin verilmektedir.