Ihracatta AB mevzuatina uyum çalismalarini koordine edecek kurumlar ile mevzuat basliklarina katkida bulunacak kurumlara iliskin liste yeniden düzenlendi

small_ab-bayrak(1).jpg


İhracatta Ab Mevzuatına Uyum Çalışmaları

ANKARA - İhracatta AB mevzuatına uyum çalışmalarını koordine edecek kurumlar ile mevzuat başlıklarına katkıda bulunacak kurumlara ilişkin liste yeniden düzenlendi
 
Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Avrupa Birliği'nin standardizasyon, ölçüm, kalibrasyon, kalite, akreditasyon, test ve belgelendirme konularındaki teknik mevzuatının konu başlıkları ve bunları uyumlaştıracak sorumlu/koordinatör kurumlar ile çalışmalara katkıda bulunacak diğer kurumlara ilişkin liste yeniden düzenlendi.

Bu çerçevede, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararda yer alan bazı bölümlerdeki sorumlu/koordinatör kuruluşlarda değişikliğe gidildi.

Gıda maddelerinde koordinatör kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olacak. Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı çalışmalara katkıda bulunacak.

"Emzik ve biberon başlığı"nda koordinatör kurumlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak belirlenirken Ekonomi Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu alandaki çalışmalara katkı verecek.

Tehlikeli maddelerde koordinatörlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bu alandaki çalışmalara katılacak.

"Deterjanlar" başlığı altındaki çalışmalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bu alandaki çalışmalara katkıda bulunacak.

Ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı koordinatörlük yapacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığına katkı sağlayacak."

"Genel ürün güvenliği"nde koordinasyonu Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yürütecek. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da katkı yapacak.

Oyuncaklar başlığı altındaki çalışmaları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordine edecek. Bu alandaki çalışmalara Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı katkıda bulunacak.

Tablodaki, ticarette Teknik Engellerin Kaldırılmasına İlişkin Genel Hükümler ve Genel Ürün Güvenliği'yle ilgili düzenleme 11 Nisan 2013'ten, diğer düzenlemeler ise 31 Ekim 2013 tarihinden itibaren geçerli olacak