Akaryakit Haricinde kalan petrol ürünlerinin yurtiçi ve yurtdisi kaynaklardan teminine iliskin Tebligde degisiklik yapilmasi amaciyla yeni bir Taslak hazirlanmistir. 25.06.2013

Akaryakit Haricinde kalan petrol ürünlerinin  yurtiçi ve yurtdisi  kaynaklardan teminine iliskin  Tebligde degisiklik  yapilmasi  amaciyla yeni  bir   Taslak  hazirlanmistir. 25.06.2013


 

Akaryakıt Haricinde kalan petrol ürünlerinin  yurtiçi ve yurtdışı  kaynaklardan teminine ilişkin  Tebliğde değişiklik  yapılması  amacıyla yeni  bir   Taslak  hazırlanmıştır.

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI

Tebliğde yapılması düşünülen   değişiklikler    ana başlıkları ile şu şekildedir:

1-Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü: Bu Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si kapsamında yer alan maddeleri şeklinde değiştirilmiş,


2-Tebliğin 4.maddesinin 4.fıkrası “Sanayiciler, en fazla üç ithalatçıya yetki vermek suretiyle, uygunluk yazısı talebinde bulunabilir.”  Şeklinde düzenlenerek  sanayicilerin yetki verecekleri ithalatçı sayısı  ikiden üçe çıkarılmaktadır.


3-Uygunluk  yazısı aranmayacak   miktar sevkiyat başına 150 kg.dan 250  kg’a çıkarılmakta,4- Akaryakıt harici petrol ürünlerinin yurt içinden temininde     uygunluk  yazısı aranmayacaktır. Aynı şekilde  azami 250 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde ithal edilen ürünler içinde  uygunluk yazısı aranmayacaktır.


5-Tebliğde yer alan Teyit yazısı “ Kapasite raporunu düzenleyen sanayi odasından son altı ay içerisinde alınmış teyit yazısı (Ek- 4)," şeklinde yeniden  düzenlemiştir.


6-Tebliğin yürürlük  tarihi  1.1. 2014  olarak yeniden düzenlemiştir.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc