Istanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü: Ön inceleme taleplerinin degerlendirilmesinde muayene memuru görevlendirilmemesi TASARRUFLU YAZI (25.06.2013/40153)

small_gümrük logo(39).bmp


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 40153
Yayım Tarihi 25/06/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 25/06/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (25.06.2013/40153)
Ön inceleme taleplerinin değerlendirilmesinde muayene memuru görevlendirilmemesi


 

 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

 

Sayı:54304578[ÖZEL BÜRO]-10.07.40153

Konu:Ön İnceleme Hk

 

 

25.06.2013

…………………………MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi      a)27/11/2013 tarih ve 71996 sayılı (2012/29) Bölge Müdürlüğü Emri.

         b)15/02/2013 tarih ve 10888 sayılı (2013/7) Bölge Müdürlüğü Emri yazımız.

         c)19/02/2013 tarih ve 11787 sayılı yazımız eki 11/02/2013 tarihli Asya Avrupa Bölgesi İdare Amirleri toplantı tutanağı

 

İlgi (a) da kayıtlı 2012/29 sayılı Bölge Müdürlüğü Emri’nde ön inceleme talep dilekçelerinin DYS’de kaydedilmeden ilgilisince işleme alınmasına dair hususlar talimatlandırılmıştır.

 

2012/29 sayılı Bölge Müdürlüğünü Emri’nin uygulamasında yaşanılan sıkıntıların aşılması amacıyla ilgi(b)’de kayıtlı 2013/7 sayılı Bölge Müdürlüğü Emri ile ; “İşletme tarafından alınan iş emrine istinaden eşya hazırlanarak ambar memurunca düzenlenmiş tutanakla birlikte muayene memuruna sunulacak” ifade,

 

“İşletme tarafından alınan iş emrine istinaden eşya hazırlanarak ambar memurunca düzenlenerek imzalanacak” şeklinde yeniden düzenlenmiş ve İlgi (c)’de kayıtlı 11/02/2013 tarihli toplantı tutanağında ; “Ön inceleme taleplerinin değerlendirilmesinde muayene memuruna görev verilmesinin yasal mecburiyeti ve gereği olmadığı, aksine fuzuli iş yükü yanında başkaca sakıncalar da oluşturabileceği değerlendirme konusu yapılmış olup, ön inceleme uygulamalarında eşyanın bulunduğu yere göre sorumlu Memur/YGM refakatinde ön inceleme yapılabileceği” belirtilmiştir.

 

Söz konusu talimatlar gereğince; ön inceleme taleplerinin değerlendirilmesinde muayene memuru görevlendirilmemesi ve dilekçelerin DYS üzerinden kaydedilmeden ilgili servisince işlemlerinin tamamlanması gerektiği ile yaşanılan sorunların takibinin Antrepo ve Serbest Bölgeler Şube Müdürlüğünce yapılması gerektiğinin bilinmesi hususunda;

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Tevfik USTA

Bölge Müdürü

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Bağlantı Gümrük Müd.

İGMD