PETROKIMYASAL ÜRÜNLER PETKIM VERILERI 24-30 HAZIRAN 2013

small_petkim(4)(14).bmp


PETROKİMYASAL ÜRÜNLER PETKİM VERİLERİ

24-30 HAZİRAN 2013 ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)

ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)

FİYAT ($/mt)*

FİYAT TÜRÜ**

ORTOKSİLEN

ORTHOXYLENE

1330-1380

FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri)

TOLUEN

TOLUENE

1180-1230

FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri)

HEKZAN

HEXANE

950-980

FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri)

PARAKSİLEN

PARAXYLENE

1340-1380

FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri)

WHITE SPIRIT(DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)

WHITE SPIRIT

900-940

FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri)

FTALİK ANHİDRİT

PHTALIC ANHYDRIDE

1500-1520

FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri)

* Kaynak: Petkim Verileri

** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean