Lojistik firmalarinin hazirlik asamasindaki 'Yeni KDV Tebligi'nden iki beklentisi var.

small_kkdf.bmp


Lojistik firmalarının hazırlık aşamasındaki 'Yeni KDV Tebliği'nden iki beklentisi var.

Lojistikçiler 'KDV istisnası' sorununa kökten çözüm istiyor. Lojistik firmalarına geriye dönük eksik evrak nedeniyle cezalı vergi tarhiyatları yapılarak başlayan ve firmaları ağır para cezalarıyla karşı karşıya bırakan 'KDV istisnası' sorunu, Gelir İdaresi'nin 6 Mart 2012 tarihinde yayınladığı 61. No'lu Sirküler ile büyük oranda çözülmüş, sektör rahat bir nefes almıştı. Ancak sektörün konuyla ilgili iki önemli talebi daha bulunuyor. Bu taleplerden ilki; ağır iş yükü gerektiren, aylık KDV istisna beyanı sırasında, beyana ek olarak ilgili tüm tevsik edici dokümanların teslim edilmesi gerekliğinin gözden geçirilmesi. İkinci talep ise;  hak edilen KDV iadesi için lojistik firmalarının kendi bünyelerinde üretilen evraklar yerine, başka muhataplardan temini zorunlu evrak isteminin yapılmaması. Sektör temsilcileri konuyla ilgili taleplerini, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de hazır bulunduğu Yeni KDV Tebliği Çalıştayı'nda dile getirdi. UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin, çalıştayın sonunda taleplerin taslak halindeki KDV Genel Tebliği'ne aktarılması konusunda gerekli anlayış birliğine varıldığını açıkladı. Lojistikçilerin taleplerinin ne ölçüde karşılanacağı ise çıkacak 'Yeni KDV Tebliği'nde belli olacak.

 'KDV İstisna ve İade Tebliği', TİM ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 21-23 Haziran 2013 tarihlerinde Sapanca'da düzenlenen Çalıştay'da ele alındı. Çalıştayın ardından açıklama yapan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Turgut Erkeskin, "Taşımacılık sektörünün KDV konusuyla ilgili yaşadığı sorunları, hazırlanan tebliğe yönelik sektörün görüş ve önerilerini aktarma fırsatı bulduk. Bu konuda sektör adına umutluyuz" dedi.
Erkeskin, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "UTİKAD olarak, 2010 yılında yaklaşık 142 üyemizin karşı karşıya kaldığı KDV tarhiyatları ve cezaları sorunu yoğun çabalarımız sonucu çözmüştük. Lojistik firmalarının uluslararası ve transit taşımalarından kaynaklanan KDV istisna haklarının kabul edilerek, uygulamaların KDV iadesi alabilecekleri şekilde doğru biçimde hayata geçirilmesini sağladık.  6 Mart 2012 tarihinde "Uluslararası Taşımacılık İstisnasının Kapsamı ile İstisnanın Tevsiki ve İade İçin İbrazı Gereken Belgeler Hakkında 61 Seri No'lu KDV Sirküleri" yayınlandı. Bu sirkülerin yayınlanmasını takiben uygulamadaki tereddüt ile farklılıkları gidermek, vergi dairelerince yeknesak uygulamaların yapılmasını sağlamak ve genel olarak tüm sektörlerin karşılaştığı KDV istisna ile iadesi uygulamalarını bir tebliğ altında toplamak üzere KDV Genel Tebliği taslağı hazırlanarak idare tarafından ilgili paydaşların görüşlerine açıldı. Çalıştayda, sektörün KDV istisna uygulamaları ve iade taleplerinden kanunun öngördüğü çerçevede kolaylıkla yararlanabilmesi için bahse konu tebliğ hakkındaki görüş ve önerilerimizi ilettik. Bu görüşlerde temel taleplerimizden birincisi,  aylık KDV istisna beyanı sırasında, beyana ek olarak ilgili tüm tevsik edici dokümanların teslim edilmesi gerekliliği hususunun gözden geçirilmesiydi.  Çünkü istisnayı oluşturan işlemlere ilişkin tüm dokümanların aylık KDV beyannamesi verilirken vergi dairelerine teslim edilmesi, gerek mükelleflere gerekse vergi dairelerine ağır bir iş yükü getirecek ve her ay binlerce dokümanın vergi dairelerine taşınmasına neden olacaktı.  İkinci temel talebimiz ise, hak etmiş olduğumuz KDV iadesini alabilmek için tevsik edilmesi gereken evrakların, uluslararası taşımanın yapıldığını ispatlayan ve fakat sadece lojistik firmalarının kendi ürettikleri ve/veya ulaşabilecekleri dokümanlardan olması gerektiğiydi. Nitekim daha önceleri fiziki taşımanın yapıldığı aracın işleticisi veya temsilcisi olmayan taşıma işleri organizatörlerinden, kendisinin hazırlamadığı ve erişmesi mümkün olmadığı halde gümrük onaylı araç manifestoları istenmişti. Bu belgeleri ibraz edemediği için de çeşitli cezalarla karşılaşmıştı. Bu nedenle KDV iade taleplerinde istenecek ispatlayıcı belgelerin taşıma işleri organizatörlerinin ürettiği veya erişebileceği belgeler olması talep edildi."

Dünya.G.