Ekonomi Bakanligindan: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2008/6)’in Yürürlükten Kaldirilmasina Iliskin Teblig (02.07.2013 t. 28695 s. R.G.)

small_ekonomi-logo(116).jpg


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (02.07.2013 t. 28695 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 6/2/2008 tarihli ve 26779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.