Gümrükler Genel Müdürlügü: Ikincil islem görmüs ürünler serbest dolasima giris rejimine tabi tutulurken Kaynak Kullanimini Destekleme Fonu kesintisi hk. 28/06/2013-2255

Gümrükler Genel Müdürlügü: Ikincil islem görmüs ürünler serbest dolasima giris rejimine tabi tutulurken Kaynak Kullanimini Destekleme Fonu kesintisi hk. 28/06/2013-2255


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2255
Yayım Tarihi 28/06/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 28/06/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (28.06.2013/2255)
İkincil işlem görmüş ürünler serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulurken Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

  

Sayı:85593407-156.06.51/2255

 

Konu:KKDF

 

28/06/2013

 

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

 

 

İlgi: 03.04.2013 tarihli ve İK-BŞK/56 sayılı yazınız

 

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

 

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin 359/1 inci maddesi ile hak sahibince ihracata konu işlem görmüş asıl ürünün  ilk partisinin ihracatı ile eş zamanlı olarak belgelerde öngörülen işlem görmüş ikincil ürünün tamamı için serbest dolaşıma giriş beyannamesi verilebileceği gibi, izin kapsamındaki ihracatın tamamının yapılmasından sonra ikincil işlem görmüş ürünlerin tamamı için tek seferde serbest dolaşıma giriş beyannamesinin verilmesi mümkün kılınmıştır.

 

Ayrıca, Gümrük Kanununun 114/1 ve 115/1nci maddeleri ile dahilde işleme rejimi kapsamında bir gümrük yükümlülüğü doğması halinde ya da asıl işlem görmüş ve ikincil işlem görmüş ürünlere ilişkin vergilendirmenin nasıl yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Ancak,kanun koyucu ikincil işlem görmüş ürünler için gümrük vergilerinin Gümrük Kanununun 115/1 veya yükümlüsüne bir tercih hakkı tanınmak suretiyle talep edilmesi halinde 114/1 fıkrası uyarınca hesaplanmasına müsaade etmiştir.

 

Ayrıca, 2013/6 sayılı Genelge;”1)Dahilde işleme rejimi kapsamında üretilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Gümrük Kanunu’nun 114’üncü maddesine göre vergilendirilmesi halinde, eşya bedelinin dahilde işleme rejimine ilişkin verilen gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonra ödenmesi durumunda,

 

2)Dahilde işleme rejimi kapsamında üretilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tutularak Gümrük Kanunu’nun 115’nci maddesine göre vergilendirilmesi halinde ,eşya bedelinin serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonra ödenmesi durumunda ,KKDF kesintisi yapılacaktır” hükmünü amirdir.

 

Gümrük Yönetmeliğinin 359/1 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılması halinde de KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirme anılan Genelge hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.Bu kapsamda, mezkur Genelgemizde de belirtildiği üzere, dahilde işleme rejimi kapsamında üretilen İkincil işlem görmüş ürünler serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulurken Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmaması için; söz konusu eşyaların Gümrük Kanunu’nun 11’ncü maddesine göre vergilendirilmesi halinde dahilde işleme rejimine ilişkin verilen gümrük beyannamesinin,Gümrük Kanunu’nun 115’nci maddesine göre vergilendirilmesi halinde ise serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce söz konusu ikincil işlem görmüş ürününü üretimi için gerekli olan ve ithal öngörülen eşyaların tamamının bedelinin ödenmiş olması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Halit HANOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

DAĞİTİM:

Anakara,Mersin,İzmir,Bursa,Gümrük Müşavirleri Dernekleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc