Gümrükler Genel Müdürlügü: Köklendirilmis çelik ve fidanlarin siniflandirilmasi hk. TASARRUFLU YAZI (03.07.2013/12612)

Gümrükler Genel Müdürlügü: Köklendirilmis çelik ve fidanlarin siniflandirilmasi hk.  TASARRUFLU YAZI (03.07.2013/12612)


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 12612
Yayım Tarihi 03/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 03/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (03.07.2013/12612)
Köklendirilmiş çelik ve fidanların sınıflandırılması hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :26484290-162.01.02

Konu :

 

03.07.2013 / 12612

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 0602.90 tarife alt pozisyonunun çeşitli alt açılımlarında yer alan "Köklendirilmiş çelik ve fidanlar"ın sınıflandırılmasında çeşitli tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.

 

Bilindiği üzere, TGTC'de "Köklendirilmiş çelik ve fidanlar" 0602.90 tarife alt pozisyonunda "açık hava bitkileri" başlığı altında 0602.90.41 (Orman ağaçları) ve 0602.90.45 (diğer ağaç ve çalılar), "Oda Bitkileri" başlığı altında ise 0602.90.70 tarife alt pozisyonlarında sınıflandırılmaktadır.

 

Diğer taraftan, 06.02.2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 2) 0602.90.45 tarife alt pozisyonuna ilişkin açıklama notlarında "Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar"ın kapsamı "Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan dikilmeden önce daha ileri düzeyde bir fidanlık işlemi görmeyi gerektiren bitkiler gibi genç bitkiler dahildir. Bunlar 1 ila 2 yaşındaki fideler ve köklendirilmiş çelikler, aşılanmış veya tomurcuklanmış kök-soylar veya bitkiler, daldırma fidanları ve genellikle 2 ila 3 yaşından daha yaşlı olmayan bitkilerdir." şeklinde belirlenmiş fakat 0602.90.41 ve 0602.90.70 tarife alt pozisyonlarında yer alan "Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar" için benzeri bir açıklamaya yer verilmemiştir.

 

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızca gerçekleştirilen değerlendirmeler ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) ile 27.06.2013 tarihinde yapılan toplantı neticesinde, "orman ağaçları" ve "oda bitkileri" başlığı altındaki "Köklendirilmiş  çelikler ve fidanlar"ın yukarıda geçen tanımla uyumlu olması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda, 0602.90.45 tarife alt pozisyonuna ilişkin açıklama notlarında geçen yukarıdaki tanımın, 0602.90.41 ve 0602.90.70 tarife alt pozisyonlarında yer alan "orman ağaçları" ve "oda bitkileri" başlığı altındaki "Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar"ın sınıflandırılmasında da kullanılmasının uygun ve yerinde olduğuna karar verilmiştir.

 

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc