Gümrükler Genel Müdürlügü: DIR kapsaminda ihraç edildikten sonra geri gelen esya.GENELGE (2013/22) - 05/07/2013

small_gum-logo(174).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/22
Yayım Tarihi 05/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 05/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/22)
DİR kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşya.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 41208501-010.06.01

Konu : DİR kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşya.

 

5/7/2013

GENELGE

(2013/22)

 

İlgi: 4/12/2009 tarihli ve 2009/116 sayılı Genelge.

 

Dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilen eşyanın geri getirilmesi halinde, ilgili gümrük

idaresince 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 42 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

 

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri