Bakanlar Kurulu: 0802.31.00.00.00 ve 0802.32.00.00.00 GTIP nunda bulunan Cevizlere UKRAYNA için uygulanan gümrük vergisinin yükseltilmesi hk.Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar (2013/5038)(12.07.2013 T. 28705 R.G.)

small_rg(79).jpg


Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 2013/5038
Yayım Tarihi 12/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 12/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28705

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2013/5038)(12.07.2013 T. 28705 R.G.)
0802.31.00.00.00 ve 0802.32.00.00.00 GTİP nunda bulunan Cevizlere UKRAYNA için uygulanan gümrük vergisinin yükseltilmesi hk.


 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

(2013/5038)

(12.07.2013 T.  28705 R.G.)

Karar Sayısı : 2013/5038

 

        20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

        Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 25/6/2013 tarihli ve 44411 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 25/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, EFTA GÜR. B-HER. D.Ü.
0802.31.00.00.00 Kabuklu 43,2 43,2 0 43,2(5)
0802.32.00.00.00 Kabuksuz 43,2 43,2 0 43,2(5)
 

(5) Ukrayna için söz konusu gümrük vergisi %66,2 olarak uygulanır.

MADDE 2- Bu Karar 12/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.