Gümrükler Genel Müdürlügü: Geri Gelen Esya TASARRUFLU YAZI (10.07.2013 / 12992 )

Gümrükler Genel Müdürlügü: Geri Gelen Esya TASARRUFLU YAZI  (10.07.2013 / 12992 )


GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :52707093-140.05.01

Konu : Geri Gelen Eşya

10.07.2013 / 12992

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 05.12.2012 tarihli ve 24600 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Müfettişi Güven YILDIZ tarafından yapılan inceleme neticesinde düzenlenen 15.3.2013 tarihli, 366/2 sayılı İnceleme Raporunda, özellikle geri gelen eşya için eşyanın ihracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithal edilmesinin ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların mükellef tarafından iade edilmesinin tespitinin öneminden bahisle, diğer ilgili kurumlarla elektronik entegrasyon sağlanana kadar, bu işlemlerde mükellefin değişiklik yapabilme ihtimali de göz önünde bulundurularak, sürecin, mükellefin inisiyatifine bırakılmaktan ziyade bütün gümrük idareleri tarafından resmi yazışmalarla takip edilerek tamamlanmasının sağlanması ile standardizasyonlarla alakalı tüm ilgili mevzuatlarda özellikle olumsuz durumlara ilişkin olarak yetkili kamu kurumlarına görev yüklendiği durumlarda, söz konusu yetkili kurumların görevlerinin mevzuatta belirtildiği gibi yapmaları konusunda bilgilendirilerek hatırlatılması önerilerine yer verilmektedir.

Bilgilerini ve yukarıda belirtilen Müfettişlik görüşü doğrultusunda işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Cenap AŞÇI

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc